Proiect „PECAFROM – Promovarea egalității de șanse în cariera universitară și academică pentru femeile din România“ POSDRU/144/6.3/S/127928
FACULTATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE,
INDUSTRIE ALIMENTARĂ
ŞI PROTECȚIA MEDIULUI