Proiect „PECAFROM – Promovarea egalității de șanse în cariera universitară și academică pentru femeile din România“ POSDRU/144/6.3/S/127928

ADMITERE
iulie 2015

PRELUNGIRE CONFIRMARI
LUNI 27.07.2015 9:00-15:00

LISTE CONFIRMARI

FACULTATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE,
INDUSTRIE ALIMENTARĂ
ŞI PROTECȚIA MEDIULUI