Proiect „PECAFROM – Promovarea egalității de șanse în cariera universitară și academică pentru femeile din România“ POSDRU/144/6.3/S/127928 Invitatie pentru experți sau operatori mass-media și reprezentanți autorităților și administrației publice Detalii AICIADMITERE
septembrie 2015

FACULTATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE,
INDUSTRIE ALIMENTARĂ
ŞI PROTECȚIA MEDIULUI