ANUNT IMPORTANT!
Se redeschide linia pentru înscrierea on-line ca potential beneficiar al proiectului in data de 27 martie 2015, începând cu ora 12:00 . Detalii>>Proiect „PECAFROM – Promovarea egalității de șanse în cariera universitară și academică pentru femeile din România“ POSDRU/144/6.3/S/127928
FACULTATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE,
INDUSTRIE ALIMENTARĂ
ŞI PROTECȚIA MEDIULUI