skip to Main Content

Alege o carieră sigură!

ADMITERE 2024

Studii de licență

IF și ID

Pentru că îți oferim:
 1. cursuri actualizate la standarde tehnologice actuale, conform cerințelor mediului de afaceri;
 2. cele mai bune condiții de cazare și de studiu;
 3. prin anunțurile de pe platforma internă a facultății vei avea acces prioritar la locuri de muncă în domeniu;
 4. posibilitatea de a studia limbi străine și de a te certifica european prin instituțiile cu care colaborăm;
 5. consultanță studenților dornici să-și înființeze afaceri în domeniu.
– domeniu: Ingineria produselor alimentare
– inginer, 4 ani, învățământ cu frecvenţă (IF) și învățământ la distanță (ID)
– domeniu: Ingineria produselor alimentare,
– inginer, 4 ani, învățământ cu frecvenţă (IF)
– domeniu: Inginerie și management în agricultură și agroturism,
– inginer, 4 ani, învățământ cu frecvenţă (IF)
– domeniu: Agronomie
– inginer, 4 ani, învățământ cu frecvenţă (IF) și învățământ la distanță (ID)
– domeniu: Ingineria mediului,
– inginer, 4 ani, învățământ cu frecvenţă (IF)

1. Alege ordinea specializărilor

Pe o hârtie pe care să o aveți la îndemână în momentul introducerii datelor pe platforma de înscriere, notați specializările ca de exemplu: specializarea 1 loc bugetat, specializarea 2 loc bugetat, specializarea 1 loc cu taxă etc.

2. Fotografiază sau scanează următoarele documente

 • Diploma de bacalaureat;
  • absolvenţii de liceu care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie 2022 sau în sesiunea august – septembrie 2022, pot încărca în sistemul de admitere online, în locul diplomei de bacalaureat, fotocopia adeverinţei eliberată de liceu, în care se menţionează media generală de bacalaureat, mediile obţinute în anii de liceu şi notele obţinute la probele susţinute;
 • Certificatul de naștere;
 • Cartea de identitate;
 • Adeverința medicală eliberată de medicul de familie;
 • Copie/dovadă a adeverinței de înscriere de la prima facultate din ULBS sau din țară în cazul îm care candidatul s-a inscris la altă facultate în 2023;

Candidaţii care au absolvit anterior o altă facultate cu diplomă de licenţă, respectiv diplomă de absolvire, precum şi studenţii din universităţile de stat au obligaţia de a declara la înscriere dacă au urmat alte specializări şi perioadele în care au fost susţinuţi financiar de la bugetul de stat. 

Ai pregătit documentele? Atunci ÎNSCRIE-TE ONLINE!

Studii de masterat

IF

Pentru că îți oferim:
 1. cursuri actualizate la standarde tehnologice actuale, conform cerințelor mediului de afaceri;
 2. cele mai bune condiții de cazare și de studiu;
 3. prin anunțurile de pe platforma internă a facultății vei avea acces prioritar la locuri de muncă în domeniu;
 4. posibilitatea de a studia limbi străine și de a te certifica european prin instituțiile cu care colaborăm;
 5. consultanță studenților dornici să-și înființeze afaceri în domeniu.
– 2 ani, învățământ cu frecvenţă (IF) 
– 2 ani, învățământ cu frecvenţă (IF)
– 2 ani, învățământ cu frecvenţă (IF)
– 2 ani, învățământ cu frecvenţă (IF) 

1. Alege ordinea specializărilor

Pe o hârtie pe care să o aveți la îndemână în momentul introducerii datelor pe platforma de înscriere, notați specializările ca de exemplu: specializarea 1 loc bugetat, specializarea 2 loc bugetat, specializarea 1 loc cu taxă etc.

2. Fotografiază sau scanează următoarele documente

 • Diploma de bacalaureat;
 • Diploma de licență sau adeverința de absolvire pentru promoția 2023;
 • Certificatul de naștere;
 • Carte de identitate;
 • Adeverința medicală eliberată de medicul de familie;
 • Candidații care s-au mai înscris în 2023 la altă facultate din ULBS sau alte universități din țară trebuie să dețină o fotocopie/dovadă a adeverinței de înscriere de la prima facultate, certificată de secretariatul facultății la care s-a realizat prima înscriere. 
Ai pregătit documentele? Atunci ÎNSCRIE-TE ONLINE!
Toate specializările facultății noastre sunt acreditate definitiv.

Instituția noastră este evaluată extern de către Consiliul Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) cu calificativul „Grad de încredere ridicat”.

Back To Top