skip to Main Content

ADMITERE 2022

Alege o carieră sigură!

Peste 30 de ani de învățământ universitar și cercetare în domeniu.

Studii de licență (IF și ID)

Învățământ cu frecvență (IF):

 • Perioada de înscriere: 1 august-12 septembrie 2022
 • Validare dosare înscriere: 5 -10 septembrie 2022
 • Afișarea rezultatelor: 12 septembrie 2022
 • Confirmare locuri: 13- 16 septembrie 2022, termen limită 16 septembrie ora 12:00
 • Rezultate finale: 19 septembrie 2022

Invățământ la distanță (ID):

 • Perioada de înscriere: 1 mai-12 septembrie 2022 ONLINE (https://admitere.ulbsibiu.ro/). În perioada 4 -16 iulie și 5-10 septembrie 2022 se asigură logistică și suport pentru înscriere la sediul Facultății ȘAIAPAM)
 • Validarea dosarelor de înscriere: 2 mai – 10 septembrie 2022
 • Afișarea rezultatelor 12 septembrie 2022
 • Confirmare locuri: 13 – 16 septembrie 2022
 • Rezultate finale: 19 septembrie 2022
Pentru că îți oferim:
 1. cursuri actualizate la standarde tehnologice actuale, conform cerințelor mediului de afaceri;
 2. cele mai bune condiții de cazare și de studiu;
 3. prin anunțurile de pe platforma internă a facultății vei avea acces prioritar la locuri de muncă în domeniu;
 4. posibilitatea de a studia limbi străine și de a te certifica european prin instituțiile cu care colaborăm;
 5. consultanță studenților dornici să-și înființeze afaceri în domeniu.
– domeniu: Ingineria produselor alimentare
– inginer, 4 ani, învățământ cu frecvenţă (IF) și învățământ la distanță (ID)
– domeniu: Ingineria produselor alimentare,
– inginer, 4 ani, învățământ cu frecvenţă (IF)
– domeniu: Inginerie și management în agricultură și agroturism,
– inginer, 4 ani, învățământ cu frecvenţă (IF)
– domeniu: Agronomie
– inginer, 4 ani, învățământ cu frecvenţă (IF) și învățământ la distanță (ID)
– domeniu: Ingineria mediului,
– inginer, 4 ani, învățământ cu frecvenţă (IF)

1. Alege ordinea specializărilor

Pe o hârtie pe care să o aveți la îndemână în momentul introducerii datelor pe platforma de înscriere, notați specializările ca de exemplu: specializarea 1 loc bugetat, specializarea 2 loc bugetat, specializarea 1 loc cu taxă etc.

2. Fotografiază sau scanează următoarele documente

 • Diploma de bacalaureat;
  • absolvenţii de liceu care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie 2022 sau în sesiunea august – septembrie 2022, pot încărca în sistemul de admitere online, în locul diplomei de bacalaureat, fotocopia adeverinţei eliberată de liceu, în care se menţionează media generală de bacalaureat, mediile obţinute în anii de liceu şi notele obţinute la probele susţinute;
 • Certificatul de naștere;
 • Cartea de identitate;
 • Adeverința medicală eliberată de medicul de familie;
 • Copie/dovadă a adeverinței de înscriere de la prima facultate din ULBS sau din țară în cazul îm care candidatul s-a inscris la altă facultate în 2022;

Candidaţii care au absolvit anterior o altă facultate cu diplomă de licenţă, respectiv diplomă de absolvire, precum şi studenţii din universităţile de stat au obligaţia de a declara la înscriere dacă au urmat alte specializări şi perioadele în care au fost susţinuţi financiar de la bugetul de stat. 

Studii de masterat

Perioada de înscriere: 6-9 septembrie 2022

Validare dosare înscriere: 6-10 septembrie 2022

Proba orala – Interviu: 12 septembrie 2022

Afișarea rezultatelor: 13 septembrie 2022

Confirmare locuri: 14-16 septembrie 2022, termen limită 16 septembrie ora 12:00

Rezultate finale: 19 septembrie 2022

– 2 ani, învățământ cu frecvenţă (IF) 
– 2 ani, învățământ cu frecvenţă (IF)
– 2 ani, învățământ cu frecvenţă (IF)
– 2 ani, învățământ cu frecvenţă (IF) 

1. Alege ordinea specializărilor

Pe o hârtie pe care să o aveți la îndemână în momentul introducerii datelor pe platforma de înscriere, notați specializările ca de exemplu: specializarea 1 loc bugetat, specializarea 2 loc bugetat, specializarea 1 loc cu taxă etc.

2. Fotografiază sau scanează următoarele documente

 • Diploma de bacalaureat;
 • Certificatul de naștere;
 • Cartea de identitate;
 • Adeverința medicală eliberată de medicul de familie;
 • Copie/dovadă a adeverinței de înscriere de la prima facultate din ULBS sau din țară în cazul îm care candidatul s-a inscris la altă facultate în 2020;

Candidaţii care au absolvit anterior o altă facultate cu diplomă de licenţă, respectiv diplomă de absolvire, precum şi studenţii din universităţile de stat au obligaţia de a declara la înscriere dacă au urmat alte specializări şi perioadele în care au fost susţinuţi financiar de la bugetul de stat. 

Liste finale înainte și după confirmări - sesiunea toamnă 2022
Liste finale înainte și după confirmări - sesiunea vară 2022
Toate specializările facultății noastre sunt acreditate definitiv.

Instituția noastră este evaluată extern de către Consiliul Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) cu calificativul „Grad de încredere ridicat”.

Back To Top