skip to Main Content

Meeting intermediar în cadrul proiectului E-FOOD

O echipă de la ULBS, Facultatea de Științe Agricole Industrie Alimentară și Protecția Mediului SAIAPM, coordonată de Ion Dan Mironescu, a participat în perioada 14-16 decembrie la întâlnirea intermediară a proiectului educațional internațional Erasmus “E-learning tools for Food technology and development education” E-FOOD. Întâlnirea a fost organizată de Universitatea din Debrecen la Facultatea de Agricultură și Științe Alimentare și Managementul Mediului și Institutul de Nutriție, coordonat de prof. dr. ing. Endre Mathe. Alți participanți la întâlnirea intermediară au fost membrii proiectului de la Universitatea de Tehnologii Alimentare din Plovdiv, Bulgaria (de la Facultatea de Tehnologia Alimentară, coordonați de prof. dr. ing. George Kostov, lider de proiect); Université „Claude Bernard” Lyon, Franța (de la Institutul Universitaire de Technologie, cu Pascal Dupeux în calitate de coordonator); Universitatea din Zaragoza (de la Instituto Agroalimentario de Aragón, avându-l ca coordonator prof. dr. ing. Rafael Pagan).
În cadrul întâlnirii a fost analizat stadiul proiectului E-FOOD. George Kostov a oferit o privire de ansamblu asupra progresului și managementului proiectului E-FOOD. S-a discutat dezvoltarea bazelor de date educaționale și a cursurilor de predare și formare pentru studenți. Au fost stabilite standardele pentru auditurile interne și externe. A fost vizitată uzina de producție Balmaz Bakery Ltd, afiliată Institutului de Nutriție din cadrul Universității din Debrecen.
În cadrul proiectului, vor fi dezvoltate materiale didactice și se vor realiza trei trainiguri online cu studenți în domeniul alimentar de la licență și master. Pentru a participa la traininguri, studenții vor parcurge etape de selecție, care urmează a fi anunțate.
Mai multe informații pe site-ul proiectului: http://www.e-food.uft-plovdiv.bg/

 Read in English

Back To Top