skip to Main Content

Acasă   >  Studii de masterat

Managementul protecției mediului agricol

Prin cunoştinţele dobândite, absolvenţii programului de studiu de master ”MANAGEMENTUL PROTECȚIEI MEDIULUI AGRICOL”  pot să rezolve probleme legate de gestiunea durabilă a mediului, contribuind la o mai bună aplicare a celor mai performante şi prietenoase tehnologii pentru mediu. 

Acest program de maser vine în sprijinul integrării activităţilor economice şi de protecţia mediului, conform acquis-ului comunitar. Absolvenţii sunt pregătiţi şi pentru scrierea şi implementarea unor proiecte menite să conducă la absorbţia fondurilor comunitare pentru protecţia mediului și managementul agroecosistemelor.

Disciplinele din planul de învăţământ al  programului, au ca scop major transmiterea de cunoştinţe cu privire la politicile de mediu, aspecte economice utilizate în abordarea problemelor din acest domeniu, prevenirea şi combaterea poluării mediului şi monitorizarea factorilor de mediu, contribuind astfel la dezvoltarea competenţelor manageriale ale absolvenţilor.

Absolvenţii pot găsi cadrul potrivit pentru aplicarea cunoştinţelor în instituţii de tipul: Inspectorate şi Agenţii de Protecţia Mediului,  Garda de mediu, unităţi specializate în elaborarea de bilanţuri de mediu şi studii de impact, staţii de tratare şi epurare a apelor, compartimente de protecţia mediului de la agenți economici, laboratoare fixe şi mobile de monitorizare a factorilor de mediu, unităţi de cercetare, O.N.G.-uri, firme de consultanţă în domeniul managementului ariilor protejate, conservarii biodiversității și protecţiei mediului.

Durata studiilor de master este de 4 semestre (2 ani), având un număr de 120 credite.

 Plan de învăţământ

 
Back To Top