skip to Main Content
Controlul și expertiza produselor alimentare
Învățământ cu frecvență (ZI)
Date generale
 • Domeniul pentru studii universitare de licență: Ingineria produselor alimentare
 • Durată: 4 ani 
 • Stadiul acreditării: acreditată
 • Titlul obținut: inginer
Admitere 2021
25 locuri fără taxă
13 locuri cu taxă
1 loc mediu rural
1 etnic român fără bursă
Tip concurs: concurs de admitere pe bază de dosare 
Criterii de selecție: media obținută la examenul de bacalaureat

Fotocopii ale documentelor ce trebuie incărcate in sistemul de admitere online:

 • Copie după diploma de bacalaureat;
  • absolvenţii de liceu care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2020 sau în sesiunea august – septembrie 2020, pot încărca în sistemul de admitere online, în locul diplomei de bacalaureat, fotocopia adeverinţei eliberată de liceu, în care se menţionează media generală de bacalaureat, mediile obţinute în anii de liceu şi notele obţinute la probele susţinute;
 • Copie după certificatul de naștere;
 • Copie după cartea de identitate;
 • Copie după adeverința medicală eliberată de medicul de familie;
 • Copie/dovadă a adeverinței de înscriere de la prima facultate din ULBS sau din țară în cazul îm care candidatul s-a inscris la altă facultate în 2020;
 • Candidaţii care au absolvit anterior o altă facultate cu diplomă de licenţă, respectiv diplomă de absolvire, precum şi studenţii din universităţile de stat au obligaţia de a declara la înscriere dacă au urmat alte specializări şi perioadele în care au fost susţinuţi financiar de la bugetul de stat. 

1. fişa tip de înscriere , completată cu opţiunile candidatului pentru domeniile/specializările pentru care vrea să candideze, în ordinea preferinţelor;

2. diploma de bacalaureat sau adeverinţă eliberată de instituția de învățământ absolvită, în care se menţionează atât media generală de bacalaureat, cât şi notele obţinute la probele susţinute

3. certificatul de naştere;

4. adeverinţă medicală tipizată, din care să rezulte că este apt pentru admitere, respectiv studii;

5. trei(3) fotografii tip buletin (3 cm x 4 cm);

6. un dosar plic;

7. adeverinţă din care să rezulte calitatea de student integralist cu drept de înscriere la concursul de admitere, (pentru cei care se înscriu să urmeze în paralel o a doua facultate) respectiv diploma de absolvire a unei facultăţi în copie legalizată (la notar, pentru cei care au absolvit o facultate), dacă este cazul;

8. adeverinţă sau copie a legitimaţiei de înscriere la prima facultate, autentificată de secretariatul facultăţii la care s-a înscris prima dată;

9. chitanţă de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere.

Candidaţii care au absolvit anterior o altă facultate cu diplomă de licenţă, respectiv diplomă de absolvire, precum şi studenţii din universităţile de stat au obligaţia de a declara la înscriere dacă au urmat alte specializări şi perioadele în care au fost susţinuţi financiar de la bugetul de stat. 

Sesiunea 1 (vară)

Deschidere platformă înscrieri online 01.03.– 17.07.2021
Validare dosare înscriere: 18-22 iulie 2021
Afișarea rezultatelor : 23 iulie 2021
Confirmare locuri : 26-29 iulie 2021, termen limită 29 iulie ora 12:00
Rezultate finale : 30 iulie 2021
 
Sesiunea 2 (toamnă)

Perioada de înscriere: 01.08-10.09 2021
Validare dosare înscriere: 10-14 septembrie 2021
Afișarea rezultatelor: 15 septembrie 2021
Confirmare locuri: 16- 17 septembrie 2021, termen limită 17 septembrie ora 12:00
Rezultate finale: 20 septembrie 2021

Misiunea specializării
Specializarea “Controlul şi expertiza produselor alimentare” are drept scop pregătirea specialiştilor cu studii superioare – ingineri – în domeniul industriei alimentare. pregătirea teoretică şi practică pe care o vor primi , conform disciplinelor din planurile de învăţământ, asigură absolvenţilor posibilitatea desfăşurării activităţii ulterioare în calitate de:
-ingineri în domeniul controlului producţie de produse alimentare, capabili să stabilească pe baza cunoştinţelor tehnice, tehnologice şi de control, o schemă de control a fabricaţiei şi să asigure monitorizarea parametrilor, care determină calitatea produselor alimenatre;
-ingineri de control a calităţii produselor alimentare în cadrul compartimentelor care asigură Managementul calităţii din unităţile de industrie alimentară
-ingineri în domeniul controlului calităţii produselor alimentare şi expertizării alimentelor în diferite organisme ce au drept obiectiv asigurarea calităţii şi siguranţei alimentelor : Direcţia Sanitar Veterinară, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Sanitară, Protecţia consumatorului.
Obiectivele specializării
Domeniul Inginerii Alimentare, specializarea Controlul şi Expertiza Produselor Alimentare, are ca obiectiv îndeplinirea misiunii de a forma, în ciclu lung, specialişti orientaţi spre controlul producţiei de alimente şi pe controlul şi expertizarea alimentelor
Specializarea Controlul şi Expertiza Produselor Alimentare, dă studenţilor, după patru ani, cunoştinte profesionale necesare pentru a fi capabili să stăpânească Tehnologia şi controlul producţie şi a calităţii produselor finite în trei domenii ale industriei alimentare de asemenea prin cunoştinţele de Contaminaţi ai produselor alimentare, Aditivi, sunt capabili să Controleze şi să expertizeze produsele alimentare. În acest sens planul de învăţământ cuprinde, în etape, formarea complexă a acestui specialist. Categoria de ştiinţe aplicate întregeşte pregătirea fundamentală prin disciplinele: matematică, fizică, chimie, desen tehnic, programarea calculatoarelor. Cultura tehnică generală este formată prin discipline tehnice de profil care constitue o experienţă integrată în disciplinele de specialitate.
Controlul și expertiza produselor alimentare
Învățământ cu frecvență (ZI)
Date generale
 • Domeniul pentru studii universitare de licență: Inginerii alimentare
 • Durată: 4 ani 
 • Stadiul acreditării: acreditată
 • Titlul obținut: inginer
Admitere
25 locuri fără taxă
13 locuri cu taxă
1 loc mediu rural
1 etnic român fără bursă
Tip concurs: concurs de admitere pe bază de dosare 
Criterii de selecție: media obținută la examenul de bacalaureat

Fotocopii ale documentelor ce trebuie incărcate in sistemul de admitere online:

 • Copie după diploma de bacalaureat;
  • absolvenţii de liceu care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2020 sau în sesiunea august – septembrie 2020, pot încărca în sistemul de admitere online, în locul diplomei de bacalaureat, fotocopia adeverinţei eliberată de liceu, în care se menţionează media generală de bacalaureat, mediile obţinute în anii de liceu şi notele obţinute la probele susţinute;
 • Copie după certificatul de naștere;
 • Copie după cartea de identitate;
 • Copie după adeverința medicală eliberată de medicul de familie;
 • Copie/dovadă a adeverinței de înscriere de la prima facultate din ULBS sau din țară în cazul îm care candidatul s-a inscris la altă facultate în 2020;
 • Candidaţii care au absolvit anterior o altă facultate cu diplomă de licenţă, respectiv diplomă de absolvire, precum şi studenţii din universităţile de stat au obligaţia de a declara la înscriere dacă au urmat alte specializări şi perioadele în care au fost susţinuţi financiar de la bugetul de stat. 

1. fişa tip de înscriere , completată cu opţiunile candidatului pentru domeniile/specializările pentru care vrea să candideze, în ordinea preferinţelor;

2. diploma de bacalaureat sau adeverinţă eliberată de instituția de învățământ absolvită, în care se menţionează atât media generală de bacalaureat, cât şi notele obţinute la probele susţinute

3. certificatul de naştere;

4. adeverinţă medicală tipizată, din care să rezulte că este apt pentru admitere, respectiv studii;

5. trei(3) fotografii tip buletin (3 cm x 4 cm);

6. un dosar plic;

7. adeverinţă din care să rezulte calitatea de student integralist cu drept de înscriere la concursul de admitere, (pentru cei care se înscriu să urmeze în paralel o a doua facultate) respectiv diploma de absolvire a unei facultăţi în copie legalizată (la notar, pentru cei care au absolvit o facultate), dacă este cazul;

8. adeverinţă sau copie a legitimaţiei de înscriere la prima facultate, autentificată de secretariatul facultăţii la care s-a înscris prima dată;

9. chitanţă de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere.

Candidaţii care au absolvit anterior o altă facultate cu diplomă de licenţă, respectiv diplomă de absolvire, precum şi studenţii din universităţile de stat au obligaţia de a declara la înscriere dacă au urmat alte specializări şi perioadele în care au fost susţinuţi financiar de la bugetul de stat. 

Sesiunea 1 (vară)

Deschidere platformă înscrieri online 01.03.– 17.07.2021
Validare dosare înscriere: 18-22 iulie 2021
Afișarea rezultatelor : 23 iulie 2021
Confirmare locuri : 26-29 iulie 2021, termen limită 29 iulie ora 12:00
Rezultate finale : 30 iulie 2021
 
Sesiunea 2 (toamnă)

Perioada de înscriere: 01.08-10.09 2021
Validare dosare înscriere: 10-14 septembrie 2021
Afișarea rezultatelor: 15 septembrie 2021
Confirmare locuri: 16- 17 septembrie 2021, termen limită 17 septembrie ora 12:00
Rezultate finale: 20 septembrie 2021

Misiunea specializării
Specializarea “Controlul şi expertiza produselor alimentare” are drept scop pregătirea specialiştilor cu studii superioare – ingineri – în domeniul industriei alimentare. pregătirea teoretică şi practică pe care o vor primi , conform disciplinelor din planurile de învăţământ, asigură absolvenţilor posibilitatea desfăşurării activităţii ulterioare în calitate de:
-ingineri în domeniul controlului producţie de produse alimentare, capabili să stabilească pe baza cunoştinţelor tehnice, tehnologice şi de control, o schemă de control a fabricaţiei şi să asigure monitorizarea parametrilor, care determină calitatea produselor alimenatre;
-ingineri de control a calităţii produselor alimentare în cadrul compartimentelor care asigură Managementul calităţii din unităţile de industrie alimentară
-ingineri în domeniul controlului calităţii produselor alimentare şi expertizării alimentelor în diferite organisme ce au drept obiectiv asigurarea calităţii şi siguranţei alimentelor : Direcţia Sanitar Veterinară, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Sanitară, Protecţia consumatorului.
Obiectivele specializării
Domeniul Inginerii Alimentare, specializarea Controlul şi Expertiza Produselor Alimentare, are ca obiectiv îndeplinirea misiunii de a forma, în ciclu lung, specialişti orientaţi spre controlul producţiei de alimente şi pe controlul şi expertizarea alimentelor
Specializarea Controlul şi Expertiza Produselor Alimentare, dă studenţilor, după patru ani, cunoştinte profesionale necesare pentru a fi capabili să stăpânească Tehnologia şi controlul producţie şi a calităţii produselor finite în trei domenii ale industriei alimentare de asemenea prin cunoştinţele de Contaminaţi ai produselor alimentare, Aditivi, sunt capabili să Controleze şi să expertizeze produsele alimentare. În acest sens planul de învăţământ cuprinde, în etape, formarea complexă a acestui specialist. Categoria de ştiinţe aplicate întregeşte pregătirea fundamentală prin disciplinele: matematică, fizică, chimie, desen tehnic, programarea calculatoarelor. Cultura tehnică generală este formată prin discipline tehnice de profil care constitue o experienţă integrată în disciplinele de specialitate.
Back To Top