skip to Main Content
Controlul și expertiza produselor alimentare
Învățământ cu frecvență (ZI)
Date generale
  • Domeniul pentru studii universitare de licență: Ingineria produselor alimentare
  • Durată: 4 ani 
  • Stadiul acreditării: acreditată
  • Titlul obținut: inginer
Misiunea specializării
Specializarea “Controlul şi expertiza produselor alimentare” are drept scop pregătirea specialiştilor cu studii superioare – ingineri – în domeniul industriei alimentare. pregătirea teoretică şi practică pe care o vor primi , conform disciplinelor din planurile de învăţământ, asigură absolvenţilor posibilitatea desfăşurării activităţii ulterioare în calitate de:
-ingineri în domeniul controlului producţie de produse alimentare, capabili să stabilească pe baza cunoştinţelor tehnice, tehnologice şi de control, o schemă de control a fabricaţiei şi să asigure monitorizarea parametrilor, care determină calitatea produselor alimenatre;
-ingineri de control a calităţii produselor alimentare în cadrul compartimentelor care asigură Managementul calităţii din unităţile de industrie alimentară
-ingineri în domeniul controlului calităţii produselor alimentare şi expertizării alimentelor în diferite organisme ce au drept obiectiv asigurarea calităţii şi siguranţei alimentelor : Direcţia Sanitar Veterinară, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Sanitară, Protecţia consumatorului.
Obiectivele specializării
Domeniul Inginerii Alimentare, specializarea Controlul şi Expertiza Produselor Alimentare, are ca obiectiv îndeplinirea misiunii de a forma, în ciclu lung, specialişti orientaţi spre controlul producţiei de alimente şi pe controlul şi expertizarea alimentelor
Specializarea Controlul şi Expertiza Produselor Alimentare, dă studenţilor, după patru ani, cunoştinte profesionale necesare pentru a fi capabili să stăpânească Tehnologia şi controlul producţie şi a calităţii produselor finite în trei domenii ale industriei alimentare de asemenea prin cunoştinţele de Contaminaţi ai produselor alimentare, Aditivi, sunt capabili să Controleze şi să expertizeze produsele alimentare. În acest sens planul de învăţământ cuprinde, în etape, formarea complexă a acestui specialist. Categoria de ştiinţe aplicate întregeşte pregătirea fundamentală prin disciplinele: matematică, fizică, chimie, desen tehnic, programarea calculatoarelor. Cultura tehnică generală este formată prin discipline tehnice de profil care constitue o experienţă integrată în disciplinele de specialitate.
Back To Top