skip to Main Content

”În calitate de absolvent al studiilor de licența și masterat din cadrul Facultății ȘAIAPM, afirm faptul că în perioada anilor de studii am acumulat și aprofundat foarte multe cunoștințe tehnice care mi-au fost foarte benefice în dezvoltarea unei carierei de inginer în industria alimentara. Chiar și după terminarea studiilor am păstrat legătura cu cadrele didactice din facultate și împreuna am găsit soluții și rezolvări problemelor de natura tehnologică pe le-am întimpinat în întreprinderea unde sunt angajat. Recomand facultății sa păstreze și să consolideze legătura cu producătorii din industria alimentara.”

Back To Top