skip to Main Content
Inginerie și management în alimentația publică și agroturism
Învățământ cu frecvență (ZI)
Date generale
  • Domeniul pentru studii universitare de licență: Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală
  • Durată: 4 ani 
  • Stadiul acreditării: acreditată
  • Titlul obținut: inginer diplomat
Misiunea specializării
Specializarea Inginerie şi Management in alimentaţia publică şi agroturism urmăreşte formarea inginerilor prin studii interdisciplinare, în domeniile ingineriei alimentare, economiei, managementului, agroturismului şi afacerilor, în concordanţă cu ultimele realizări pe plan mondial. Ei pot deveni specialişti cu o mare deschidere pentru activităţile de producţie, administraţie, strategie, marketing, personal din cadrul firmelor de alimentaţiei publice şi agroturismului.
Obiectivele specializării

Domeniul: Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală împreună cu specializarea: Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism au ca obiectiv formarea de specialişti în tehnologiile de obţinere a alimentelor pentru unităţile de alimentaţie publică, în managementul asigurării calităţii acestor alimente, în strategii de marketing, personal şi administrare a firmelor din domeniul alimentaţiei publice şi agroturismului.

Pentru pregătirea alimentelor sunt necesare cunoştinţe de nutriţie, de tehnologii de preparare a alimentelor, a tehnologiilor şi principiilor de procesare minimă, de inocuitate a produselor alimentare. În felul acesta vor fi capabili să obţină alimente funcţionale, produse dietetice, să elaboreze alimente de tip bio şi eco, alimente cu anumite caracteristici senzoriale dorite, contribuind la diversificarea ofertei de alimente şi obţinerea de produse performante.         Studierea tradiţiilor, a specificităţii turismului rural, a activităţilor şi serviciilor ce pot fi oferite, a construcţiilor specifice diferitelor zone, a exigenţelor cerute de amenajările agroturisrice le va permite absolvenţilor să ofere clienţilor servicii de calitate şi să asigure rentabilitatea firmelor. Latura economică a acestor întreprinderi este de o deosebită importanţă şi aceasta se asigură prin completarea cunoştinşelor cu aceste aspecte.

Astfel, planul de învăţământ cuprinde această formare în etape. Categoria de ştiinţe aplicate întregeşte pregătirea fundamentală realizată prin disciplinele: analiză matematică, statistică, fizică, management general, marketing general, chimie anorganică şi analitică, biochimie, programare, grafică computerizată, bazele economiei.

Pregătirea în domeniu se realizează prin discipline cum sunt: chimia alimentelor, agrochimie, topografie, agrotehnică, economie agroalimentară, contabilitate, finanţare şi creditare, managementul producţiei, catering, analiză economică-financiară, managementul calităţii, managementul resurselor umane, activităţi şi servicii agroturistice.

În categoria disciplinelor de specialitate intră două tipuri de discipline, subliniind aspectul de aspecializare dublă a absolvenţilor: 

– pe de o parte latura economică, managerială şi legislativă: managementul proiectelor în alimentaţie publică şi agroturism, economie agroturistică, turism rural, agroturism şi ecoturism, marketing în alimentaţie publică şi agroturism, managementul afacerilor, comportamentul şi protecţia consumatorului;

– pe de altă parte latura tehnologică şi de alimentaţie: microbiologia alimentelor, gastronomie, igienă alimentară,  tehnici culinare şi produse de patiserie, tehnologia şi valorificarea băuturilor, tehnologia şi valorificarea produselor de origine animală, produse de cofetărie în alimentaţia publică, ambalaje şi design, utilaje pentru alimentaţie publică, activităţi şi servicii agroturistice, turirsm rural, turism şi relaţii internaţională.

Back To Top