skip to Main Content
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

STUDENȚI

TUTORI

Licență zi

Ingineria produselor alimentare

Anul I – Șef lucrări univ. dr. ing. Claudia Felicia OGNEAN

Anul II – Asistent univ. dr. Daniela Maria ŞANDRU

Anul III – Șef lucrări univ. dr. ing. Anca TULBURE

Anul IV – Șef lucrări univ. dr. ing. Ciprian CĂPĂȚÂNĂ

Controlul și expertiza produselor alimentare

Anul I – Șef lucrări univ. dr. ing. Mihai OGNEAN

Anul II – Șef lucrări univ. dr. ing. Mihai VĂDUVA

Anul III – Conf. univ. dr. Carmen Monica CREȚU

Anul IV – Șef lucrări univ. dr. ing. Maria IANCU

Biotehnologii pentru industria alimentară

Anul IV –  Șef lucrări univ. dr. ing. Otto KETNEY

Inginerie și management în alimentație publică și agroturism

Anul I – Șef lucrări univ. dr. ing. Cristina Anca DANCIU

Anul II – Conf. univ. dr. ing. Ioan VONICA

Anul III – Prof. univ. dr. ing. Anca ȘIPOȘ

Anul IV – Prof. univ. dr. ing. Mihaela TIȚA

 

Montanologie

Anul I – Conf. univ. dr. Mirela CĂRĂTUȘ

Anul II – Șef lucrări univ. dr. ing. Ioan PĂȘCĂNUȚ

Anul III – Șef lucrări univ. dr. ing. Ion BARBU

Anul IV – Conf. univ. dr. biol. Mihaela ANTOFIE

Anul IV – Șef lucrări univ. dr. biol. Iuliana ANTONIE

Inginerie și protecția mediului în agricultură

Anul I – Șef lucrări univ. dr. Iuliana ANTONIE

Anul II – Șef lucrări univ. dr. Simona SPÂNU

Anul III – Șef lucrări dr. ec. Daniela SIMTION

Anul IV – Șef lucrări univ. dr. ing. Cristina MOISE

Licență ID

Ingineria produselor alimentare

Anul I – 

Anul II – Prof. univ. dr. Simona OANCEA

Anul III – 

Anul IV – Prof. univ. dr. ing. Ovidiu TIȚA

Montanologie

Anul I – Prof. univ. dr. ing. Camelia SAVA

Anul II – Prof. univ. dr. ing. Camelia SAVA

Anul III – Prof. univ. dr. ing. Camelia SAVA

Anul IV – Prof. univ. dr. ing. Camelia SAVA

Master

Asigurarea calității și siguranței alimentelor

Anul I – Șef lucrări univ. dr. ing. Mariana PĂCALĂ

Anul II – Șef lucrări univ. dr. ing. Olga DRĂGHICI

Managementul procesării moderne a alimentelor

Anul I – Conf. univ. dr. ing. Ion MIRONESCU

Anul II – Prof. univ. dr. Neli DARIE

Managementul protecției mediului agricol

Anul I – Conf. univ. dr. ing. Maria TĂNASE

Anul II – Șef lucrări univ. dr. ing. Mihai POP

Managementul dezvoltării durabile a zonei rurale

Anul I – Șef lucrări univ. dr. Simona SPÂNU

Anul II – Conf. univ. dr. ing. Mirela CĂRĂTUȘ

Back To Top