skip to Main Content
Montanologie
Învățământ cu frecvență (ZI) și învățământ la distanță (ID)
Date generale
  • Domeniul pentru studii universitare de licență: Agronomie
  • Durată: 4 ani 
  • Stadiul acreditării: acreditată
  • Titlul obținut: inginer
Misiunea specializării

Programul de studii Montanologie a început să funcționeze în anul 1992 și a primit acreditarea definitivă ARACIS în anul 2000, având ca misiune formarea de ingineri în domeniul ştiinţelor agronomice, capabili să-și desfășoare activitatea în zona colinară şi montană.

Absolvenții programului de studii Montanologie vor avea cunoștințe și competențe privind:  elaborarea tehnologiilor de producție agricolă și zootehnică, organizarea şi coordonarea proceselor de producție; gestionarea problemelor legate de organizarea şi managementul fermelor agricole; amenajarea gospodăriilor cu caracter agroturistic, proiectate funcțional; gestiunea și valorizarea terenurilor agricole din zonele de deal şi de munte. 

Specialiștii formați vor putea ca prin metode, tehnici, echipamente și tehnologii adecvate să pună în valoare potențialul natural și uman deosebit de valoros al zonei montane și să contribuie activ la conservarea resurselor vegetale și animaliere. Aceștia vor perfecționa și pune în practică  cele mai noi tehnologii de cultivare a plantelor și creștere a animalelor, se vor integra în echipe care activează în organizarea și gestionarea producției agricole, înființarea și exploatarea gospodăriilor cu caracter agroturistic montan, valorificarea integrală a resurselor vegetale și animale din zona montană, coordonarea microfabricilor de valorificare a acestor resurse, precum și în controlul de calitate al produselor prelucrate. Prin natura pregătirii, absolvenții dobândesc și competențe în domeniul conservării, amenajării și sistematizării ecologice a teritoriului.

Obiectivele specializării

Obiectivul general vizat de programul de studii Montanologie este formarea de  ingineri montanologi capabili să profeseze în domeniul specific, care să-și demonstreze excelența în gestionarea și  rezolvarea problemelor complexe de dezvoltare durabilă a spațiului rural. 

Back To Top