skip to Main Content
Montanologie
Învățământ cu frecvență (ZI)
Date generale
 • Domeniul pentru studii universitare de licență: Agronomie
 • Durată: 4 ani 
 • Stadiul acreditării: acreditată
 • Titlul obținut: inginer
Admitere 2021
33 locuri fără taxă
14 locuri cu taxă
2 locuri absolventi din mediul rural (fără taxă)
1 loc etnic român fără bursă
Tip concurs: concurs de admitere pe bază de dosare 
Criterii de selecție: media obținută la examenul de bacalaureat

Fotocopii ale documentelor ce trebuie incărcate in sistemul de admitere online:

 • Copie după diploma de bacalaureat;
  • absolvenţii de liceu care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2020 sau în sesiunea august – septembrie 2020, pot încărca în sistemul de admitere online, în locul diplomei de bacalaureat, fotocopia adeverinţei eliberată de liceu, în care se menţionează media generală de bacalaureat, mediile obţinute în anii de liceu şi notele obţinute la probele susţinute;
 • Copie după certificatul de naștere;
 • Copie după cartea de identitate;
 • Copie după adeverința medicală eliberată de medicul de familie;
 • Copie/dovadă a adeverinței de înscriere de la prima facultate din ULBS sau din țară în cazul îm care candidatul s-a inscris la altă facultate în 2020;
 • Candidaţii care au absolvit anterior o altă facultate cu diplomă de licenţă, respectiv diplomă de absolvire, precum şi studenţii din universităţile de stat au obligaţia de a declara la înscriere dacă au urmat alte specializări şi perioadele în care au fost susţinuţi financiar de la bugetul de stat. 

1. fişa tip de înscriere , completată cu opţiunile candidatului pentru domeniile/specializările pentru care vrea să candideze, în ordinea preferinţelor;

2. diploma de bacalaureat sau adeverinţă eliberată de instituția de învățământ absolvită, în care se menţionează atât media generală de bacalaureat, cât şi notele obţinute la probele susţinute

3. certificatul de naştere;

4. adeverinţă medicală tipizată, din care să rezulte că este apt pentru admitere, respectiv studii;

5. trei(3) fotografii tip buletin (3 cm x 4 cm);

6. un dosar plic;

7. adeverinţă din care să rezulte calitatea de student integralist cu drept de înscriere la concursul de admitere, (pentru cei care se înscriu să urmeze în paralel o a doua facultate) respectiv diploma de absolvire a unei facultăţi în copie legalizată (la notar, pentru cei care au absolvit o facultate), dacă este cazul;

8. adeverinţă sau copie a legitimaţiei de înscriere la prima facultate, autentificată de secretariatul facultăţii la care s-a înscris prima dată;

9. chitanţă de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere.

Candidaţii care au absolvit anterior o altă facultate cu diplomă de licenţă, respectiv diplomă de absolvire, precum şi studenţii din universităţile de stat au obligaţia de a declara la înscriere dacă au urmat alte specializări şi perioadele în care au fost susţinuţi financiar de la bugetul de stat. 

Sesiunea 1 (vară)

Deschidere platformă înscrieri online 01.03.– 17.07.2021
Validare dosare înscriere: 18-22 iulie 2021
Afișarea rezultatelor : 23 iulie 2021
Confirmare locuri : 26-29 iulie 2021, termen limită 29 iulie ora 12:00
Rezultate finale : 30 iulie 2021
 
 

Sesiunea 2 (toamnă)

Perioada de înscriere: 01.08-10.09 2021
Validare dosare înscriere: 10-14 septembrie 2021
Afișarea rezultatelor: 15 septembrie 2021
Confirmare locuri: 16- 17 septembrie 2021, termen limită 17 septembrie ora 12:00
Rezultate finale: 20 septembrie 2021

Misiunea specializării

Programul de studii Montanologie a început să funcționeze în anul 1992 și a primit acreditarea definitivă ARACIS în anul 2000, având ca misiune formarea de ingineri în domeniul ştiinţelor agronomice, capabili să-și desfășoare activitatea în zona colinară şi montană.

Absolvenții programului de studii Montanologie vor avea cunoștințe și competențe privind:  elaborarea tehnologiilor de producție agricolă și zootehnică, organizarea şi coordonarea proceselor de producție; gestionarea problemelor legate de organizarea şi managementul fermelor agricole; amenajarea gospodăriilor cu caracter agroturistic, proiectate funcțional; gestiunea și valorizarea terenurilor agricole din zonele de deal şi de munte. 

Specialiștii formați vor putea ca prin metode, tehnici, echipamente și tehnologii adecvate să pună în valoare potențialul natural și uman deosebit de valoros al zonei montane și să contribuie activ la conservarea resurselor vegetale și animaliere. Aceștia vor perfecționa și pune în practică  cele mai noi tehnologii de cultivare a plantelor și creștere a animalelor, se vor integra în echipe care activează în organizarea și gestionarea producției agricole, înființarea și exploatarea gospodăriilor cu caracter agroturistic montan, valorificarea integrală a resurselor vegetale și animale din zona montană, coordonarea microfabricilor de valorificare a acestor resurse, precum și în controlul de calitate al produselor prelucrate. Prin natura pregătirii, absolvenții dobândesc și competențe în domeniul conservării, amenajării și sistematizării ecologice a teritoriului.

Obiectivele specializării

Obiectivul general vizat de programul de studii Montanologie este formarea de  ingineri montanologi capabili să profeseze în domeniul specific, care să-și demonstreze excelența în gestionarea și  rezolvarea problemelor complexe de dezvoltare durabilă a spațiului rural. 

Montanologie
Învățământ cu frecvență (ZI)
Date generale
 • Domeniul pentru studii universitare de licență: Agronomie
 • Durată: 4 ani 
 • Stadiul acreditării: acreditată
 • Titlul obținut: inginer
Admitere 2021
33 locuri fără taxă
14 locuri cu taxă
2 locuri absolventi din mediul rural (fără taxă)
1 loc etnic român fără bursă
Tip concurs: concurs de admitere pe bază de dosare 
Criterii de selecție: media obținută la examenul de bacalaureat

Fotocopii ale documentelor ce trebuie incărcate in sistemul de admitere online:

 • Copie după diploma de bacalaureat;
  • absolvenţii de liceu care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2020 sau în sesiunea august – septembrie 2020, pot încărca în sistemul de admitere online, în locul diplomei de bacalaureat, fotocopia adeverinţei eliberată de liceu, în care se menţionează media generală de bacalaureat, mediile obţinute în anii de liceu şi notele obţinute la probele susţinute;
 • Copie după certificatul de naștere;
 • Copie după cartea de identitate;
 • Copie după adeverința medicală eliberată de medicul de familie;
 • Copie/dovadă a adeverinței de înscriere de la prima facultate din ULBS sau din țară în cazul îm care candidatul s-a inscris la altă facultate în 2020;
 • Candidaţii care au absolvit anterior o altă facultate cu diplomă de licenţă, respectiv diplomă de absolvire, precum şi studenţii din universităţile de stat au obligaţia de a declara la înscriere dacă au urmat alte specializări şi perioadele în care au fost susţinuţi financiar de la bugetul de stat. 

1. fişa tip de înscriere , completată cu opţiunile candidatului pentru domeniile/specializările pentru care vrea să candideze, în ordinea preferinţelor;

2. diploma de bacalaureat sau adeverinţă eliberată de instituția de învățământ absolvită, în care se menţionează atât media generală de bacalaureat, cât şi notele obţinute la probele susţinute

3. certificatul de naştere;

4. adeverinţă medicală tipizată, din care să rezulte că este apt pentru admitere, respectiv studii;

5. trei(3) fotografii tip buletin (3 cm x 4 cm);

6. un dosar plic;

7. adeverinţă din care să rezulte calitatea de student integralist cu drept de înscriere la concursul de admitere, (pentru cei care se înscriu să urmeze în paralel o a doua facultate) respectiv diploma de absolvire a unei facultăţi în copie legalizată (la notar, pentru cei care au absolvit o facultate), dacă este cazul;

8. adeverinţă sau copie a legitimaţiei de înscriere la prima facultate, autentificată de secretariatul facultăţii la care s-a înscris prima dată;

9. chitanţă de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere.

Candidaţii care au absolvit anterior o altă facultate cu diplomă de licenţă, respectiv diplomă de absolvire, precum şi studenţii din universităţile de stat au obligaţia de a declara la înscriere dacă au urmat alte specializări şi perioadele în care au fost susţinuţi financiar de la bugetul de stat. 

Sesiunea 1 (vară)

Deschidere platformă înscrieri online 01.03.– 17.07.2021
Validare dosare înscriere: 18-22 iulie 2021
Afișarea rezultatelor : 23 iulie 2021
Confirmare locuri : 26-29 iulie 2021, termen limită 29 iulie ora 12:00
Rezultate finale : 30 iulie 2021
 
 

Sesiunea 2 (toamnă)

Perioada de înscriere: 01.08-10.09 2021
Validare dosare înscriere: 10-14 septembrie 2021
Afișarea rezultatelor: 15 septembrie 2021
Confirmare locuri: 16- 17 septembrie 2021, termen limită 17 septembrie ora 12:00
Rezultate finale: 20 septembrie 2021

Misiunea specializării

Programul de studii Montanologie a început să funcționeze în anul 1992 și a primit acreditarea definitivă ARACIS în anul 2000, având ca misiune formarea de ingineri în domeniul ştiinţelor agronomice, capabili să-și desfășoare activitatea în zona colinară şi montană.

Absolvenții programului de studii Montanologie vor avea cunoștințe și competențe privind:  elaborarea tehnologiilor de producție agricolă și zootehnică, organizarea şi coordonarea proceselor de producție; gestionarea problemelor legate de organizarea şi managementul fermelor agricole; amenajarea gospodăriilor cu caracter agroturistic, proiectate funcțional; gestiunea și valorizarea terenurilor agricole din zonele de deal şi de munte. 

Specialiștii formați vor putea ca prin metode, tehnici, echipamente și tehnologii adecvate să pună în valoare potențialul natural și uman deosebit de valoros al zonei montane și să contribuie activ la conservarea resurselor vegetale și animaliere. Aceștia vor perfecționa și pune în practică  cele mai noi tehnologii de cultivare a plantelor și creștere a animalelor, se vor integra în echipe care activează în organizarea și gestionarea producției agricole, înființarea și exploatarea gospodăriilor cu caracter agroturistic montan, valorificarea integrală a resurselor vegetale și animale din zona montană, coordonarea microfabricilor de valorificare a acestor resurse, precum și în controlul de calitate al produselor prelucrate. Prin natura pregătirii, absolvenții dobândesc și competențe în domeniul conservării, amenajării și sistematizării ecologice a teritoriului.

Obiectivele specializării

Obiectivul general vizat de programul de studii Montanologie este formarea de  ingineri montanologi capabili să profeseze în domeniul specific, care să-și demonstreze excelența în gestionarea și  rezolvarea problemelor complexe de dezvoltare durabilă a spațiului rural. 

Back To Top