skip to Main Content

Acasă   >  Studii de masterat

Managementul dezvoltării durabile a zonei rurale

Programul de studii de master  „MANAGEMENTUL DEZVOLTĂRII DURABILE A ZONEI RURALE”, a fost creat din  dorinţa de a contribui la completarea şi actualizarea cunoştinţelor teoretice şi aplicative ale inginerilor din domeniul agricol, referitoare la modelul de organizare a activităţilor economice, sociale şi de mediu în conformitate cu principiile şi exigenţele dezvoltării rurale durabile. 

Absolvenţii acestui program de master dobândesc competenţe teoretice şi practice care le permit evaluarea politicii privind dezvoltarea durabilă a zonei rurale şi adaptarea continuă la cerinţele vieţii socio-economice. Astfel, ei pot realiza abordarea integrată a întregii problematici ce priveşte acest areal.

Cunoștințele  dobândite le vor permite absolvenților să devină specialişti în agricultură şi zootehnie ecologică,  să utilizeze cele mai performante metode şi mijloace de investigare a poluării şi de depoluare a zonei rurale. De asemenea, aceștia pot scrie şi implementa proiecte de dezvoltare rurală, bazate pe cele mai performante  tehnologii şi biotehnologii agricole şi zootehnice,  posedând totodată şi cunoştinţe de economia şi legislaţia zonei rurale.

Durata studiilor de master este de 4 semestre (2 ani), având un număr de 120 credite.

 Plan de învăţământ

 
Back To Top