skip to Main Content

Acasă   >  Studii de masterat

Managementul procesării moderne a alimentelor

Programul de studii de master “MANAGEMENTUL PROCESĂRII MODERNE A ALIMENTELOR” în domeniul de studii Ingineria Produselor Alimentare este adresat, în principal, absolvenților ciclului de licență de la specializările Facultății de Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului, dar și absolvenților din domenii de licență apropiate.

Această etapă de pregătire profesională asigură dezvoltarea capacităților de cercetare științifică și răspunde cerințelor actuale de pregătire avansată a specialiștilor în domeniul managementului în industria alimentară. Se urmărește asigurarea competențelor profesionale în implementarea sistemelor de management  integrat a calității  în industria alimentară, în evaluarea și implementarea sistemelor moderne de conducere a  proceselor tehnologice și a sistemelor de management și marketing, în condițiile unei piețe dinamice în domeniu. De asemenea, se urmărește dezvoltarea capacității de a documenta științific un proces inovativ din industria alimentară care să asigure obținerea de produse cu calități superioare cu consum minim de energie, cu factori de poluare reduși. Programul de studii urmărește și dezvoltarea capacității absolvenților de a utiliza metode moderne de proiectare a produselor, tehnologiilor și instalațiilor  din industria alimentară folosind tehnici IT.

Cunoștințele dobândite le vor asigura absolvenților acestui program de studii de masterat abilități de cercetare științifică și de desfășurare de activități practice în domeniu.

Durata studiilor de master este de 4 semestre (2 ani), având un număr de 120 credite.

 Plan de învăţământ

 
Back To Top