skip to Main Content
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
BURSE
SEMESTRUL I 2019-2020

BURSELE PE SEMESTRUL I, AN UNIVERSITAR 2019-2020, SE VOR ACORDA ÎN CONFORMITATE CU “ Regulamentul privind acordarea burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţi”

In conformitate cu Regulamentul privind acordarea burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţi, tipurile de bursă care pot fi acordate în anul univ. 2019/2020 semestrul I,  sunt :

-burse de excelenţă (ştiinţifică, sportivă, cultural artistică)

-burse de excelenţă „Merit olimpic internaţional”

-burse de performanță

-burse de merit

-burse de ajutor social

-burse de ajutor social ocazional

Bursele de excelenţă se acordă prin concurs pe o perioadă de 12 luni (sunt cele stabilite la începutul anului universitar 2019/2020)

 Dosarele pentru Bursele de ajutor social şi Bursele de excelenţă se vor depune la secretariatul Facultăţii ŞAIAPM, în perioada 15.10.2019 – 18.10.2019 în intervalul orar 13,00 – 15,00.

Rugăm solicitanţii acestor categorii de burse să studieze cu atenţie Regulamentul şi să includă în dosarele depuse la secretariat, toate documentele specificate în acesta. Studenţii care solicită bursă de ajutor social, în mod obligatoriu să descarce de pe site-ul Facultăţii ŞAIAPM, Anexa nr 1 şi Declaraţia pe proprie răspundere prevăzută în Regulament.

Se va lua in calcul venitul pe lunile : iulie, august, septembrie 2019

Studenţii care vor obţine una din categoriile de bursă prevăzută în Regulament vor avea nevoie pentru virarea sumelor aferente în cont, de un card ISIC –BRD.

Reprezentanţii băncii BRD vor veni în facultate pentru a face carduri la o dată pe care o vom anunţa ulterior.

Fondul burselor de ajutor social nu poate depasi 10% din fondul de burse atribuit Universitatii “Lucian Blaga” Sibiu.

Bursele de ajutor social se acorda la cerere studentilor de la programele de licenta si masterat de tip Bologna :

Pot beneficia de bursă de ajutor social cu caracter permanent, pe durata unui semestru, studenții fără taxă integraliști de la programele de licență și master, care nu beneficiază de bursă de studiu sau bursă de merit, în ordinea de prioritate stabilită mai jos:

  1. Studenții integraliști orfani ori cei proveniți din casele de copii sau plasament familial care nu realizează venituri;
  2. Studenții integraliști bolnavi, aflați în evidența unităților medicale, cu următoarele afecțiuni: boli maligne, limfoame, talasemii, scleroze multiple, bolnavi de SIDA, insuficiență renală cronică, sindromuri de malabsorbție grave, epilepsie, boli imunologice, care suferă de diabet, cardiopatii congenitale, bolnavi TBC, care sunt infestați cu virusul HIV, hepatită cronică, astm bronșic, spondolită anchilozantă, rheumatism articular acut, glaucom, miopie gravă, (art. 12, Anexa 2 la HG: nr.558/1998)
  3. studenții integraliști a căror familie nu a realizat în cele 3 luni consecutive, anterioare depunerii cererii, un venit mediu pe membru de familie, mai mare decât venitul minim net pe economie publicat de INS, calculat ca medie a veniturilor nete ale celor 3 luni.

Bursa de ajutor social integrala sau partiala se poate acorda la inceputul anului universitar, precum si la inceputul semestrului al II-lea.

Aceasta se revizuieste la inceputul semestrului al II-lea, in situatia aparitiei de noi cazuri, care se incadreaza in criteriile de acordare a burselor stabilite, sau se pierde daca s-au modificat conditiile materiale ce au permis acordarea ei.

Pentru întocmirea dosarelor vă rugăm să consultați Regulamentul privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenți.

Venitul pe membru de familie se va calcula astfel: 

venitul mediu net (părinți/soț/soție + student) pe lunile iuliue, august, septembrie 2019 împărțit la număr membrii/familie să fie mai mic de 1279 lei

DOSARELE INCOMPLETE NU VOR FI ACCEPTATE!

Back To Top