skip to Main Content

Ing.Marius RUSAN, absolvent al Facultăţii de Ştiinte Agricole, Industrie Alimentară şi Protecţia Mediului (S.A.I.A.P.M), Universitatea ‘Lucian Blaga’ din Sibiu, specializarea Montanologie, promoţia 2002-2007  și a studiilor masterale, specializarea: Gestiunea Durabilă a Zonei Montane tot în cadrul facultății. După absolvire în perioada 2007-2012 am fost angajat la SC FAG SRL Sibiu,ca şi inginer de cercetare în cadastru și topografie. Cunoștiințele dobândite în anii de facultate m-au format atât pe plan profesional dar și personal.Respect și recunoștiință colectivului de profesori, care au dat dovadă de profesionalism şi devotament faţă de noi studenţii şi cărora le aduc mulţumiri. Tot în cadrul Facultăţii  am dobândit competenţe în ceea ce priveşte dezvoltarea antreprenorială,  iar din anul 2012 şi până în prezent îmi desfăşor activitatea ca şi Întreprindere individuală I.I. RUSAN MARIUS FLORIN, având ca domeniu de activitate consultanţă în cadastru şi topografie.

În urma anilor de Facultate am devenit unom bogat nu numai pe plan profesional, ci şi pe plan familial, colega de grupă Florentina RUSAN este scumpa mea soţieși ceacere mi-a dăruit un băiat minunat Luca Ştefan.

Back To Top