skip to Main Content

Acasă   >  Studii de masterat

Asigurarea calității și siguranței alimentelor

Programul de studii de master “ASIGURAREA CALITĂŢII ŞI SIGURANŢEI ALIMENTELOR” în domeniul de studii Ingineria Produselor Alimentare se adresează, cu precădere, absolvenţilor ciclului de licenţă de la specializările Facultății de Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului, dar și absolvenților într-un domeniu de licență apropiat.

Această formă de pregătire profesională asigură dezvoltarea capacităților de cercetare științifică și răspunde cerințelor actuale de pe piața forței de muncă de pregătire avansată a specialiștilor în domeniul calității produselor alimentare, asigurând competențe în proiectarea, implementarea şi gestionarea sistemelor de management al calităţii şi siguranţei alimentare; desfăşurarea de activităţi de cercetare în domeniul calităţii şi siguranţei alimentului; stabilirea unui plan de inspecţie (autocontrol) pe lanţul de procesare al alimentelor; realizarea  unui sistem integrat (calitate, siguranţă, mediu) în industria alimentară; realizarea auditului sistemelor de calitatea şi siguranţa alimentelor.

De asemenea, prin cunoştinţele acumulate, absolvenţii acestui program de studii de masterat vor putea aplica metodele şi conceptele specifice domeniului şi calificării în activităţi practice şi de cercetare ştiinţifică și vor putea analiza, interpreta şi valorifica corespunzător rezultatele cercetării, organiza şi coordona echipe de lucru.

Durata studiilor de master este de 4 semestre (2 ani), având un număr de 120 credite.

 Plan de învăţământ

 
Back To Top