skip to Main Content

Alina Baniceanu (Uta) – Manager Proiect Calitate, Organizatia Naționala; S.C. Vel Pitar S.A.

„Mă opresc câteva minute din activitatea zilnică, pentru a împărtăși cu voi impactul pe care l-au avut anii de facultate în viața mea. 

M-am hotărât pe „ultima sută” să particip la admiterea organizată de Facultatea de Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului și am ales specializarea ”Tehnologia și controlul calității produselor alimentare”. În urma admiterii, am intrat la locurile cu taxă, dar facultatea mi-a oferit posibilitatea să trec la locurile de buget. Am avut suportul profesorilor și infrastructura necesară, am muncit mult și,începând cu anul doi, am trecut la locurile fără taxăși chiar am obținut bursă. În anii de studiu, implicarea profesorilor alături de studenți în temele de cercetare, mi-a deschis dorința participării la sesiunea anuală de lucrări științifice.Îmi aduc aminte cu plăcere, de orele de laborator unde puneam în practica informațiile teoretice, îmi aduc aminte cu plăcere de profesorii implicați care ne-au ghidat și deschis orizonturi atunci când simțeam că ne este greu, de discuțiile libere pe diverse teme din domeniu cu aceștia, de vizitele / orele de practica la fabricile de profil. Dragi profesori, aveți respectul meu, pentru că doar cu ajutorul dvs. am putut să pun bazele formării mele în industria alimentară.

În ultimii ani de facultate, am fost reprezentanta studenților, ceea ce a fost un atu la interviul pentru primul loc de muncă.

După terminarea facultății, diploma de inginer diplomat mi-a „deschis” două uși – una a industriei cărnii, unde am activat pe o perioadă scurtăși una a industriei panificației unde, în departamentele Producțieși ulterior Calitate, am pus în aplicare cunoștințele dobândite.

Anii ulteriori facultății, mi-au confirmat încă odată dăruireași valoarea profesorilor. Am păstrat legătura cu aceștia și de fiecare dată când am solicitat suportul, am găsit împreunas oluții la problemele ridicate.

Finalizez gândurile mele legate de anii de facultate, încurajând studenții să aleagă domeniul vast al industriei alimentare și să își înceapă drumul la Facultatea Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului din Sibiu.”

Back To Top