skip to Main Content

Agricultura, industria alimentară și protecția mediului susțin viața a miliarde de oameni. Alătură-te inginerilor din producție și cercetare care asigură hrana și aerul respirabil pentru ca  civilizația umană să meargă înainte.

ADMITERE 2021

1. Pregătește documentele și stabilește prioritatea specializărilor

Înainte de a intra pe platforma de înscriere asigurăte că ai documentele scanate sau fotografiate. Fișierele nu trebuie să aibă o mărime mai mare de 5 Mb.

Fotocopiile documentelor necesare pentru a fi încărcate pe platformă sunt:

 • fotografie portret (opțional) (.jpeg)
 • diplomă de bacalaureat verso sau adeverință examen de bacalaureat (.jpeg sau .pdf)
 • act de identitate (BI/CI/Pașaport) (.jpeg sau .pdf)
 • certificat de naștere (.jpeg sau .pdf)
 • adeverință medicală (.jpeg sau .pdf)
 • în cazul în care plata nu se face online (vezi mai jos la modalități de plată) documentul care atestă efectuarea plății pe care să fie înscrise Facultatea de Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului și numele candidatului (.jpeg sau .pdf)
 • dacă este cazul, document ce atestă scutirea de taxă (vezi mai jos la modalități de plată) (.jpeg sau .pdf)

Stabilește ordinea prioritatilor specializărilor  (preferabil pe o hârtie pe care să o ai la îndemână în momentul introducerii datelor pe platforma de înscriere)

Ex: specializarea 1 loc bugetat, specializarea 2 loc bugetat, specializarea 1 loc cu taxă etc.

Modalități de plată

Online cu cardul, plată prin mandat poștal, plată prin casieria bancara (OP sau transfer bancar) – CUI 4480173, RO98TREZ57620F330500XXXX. 
Scutirea de taxă se aplică în următoarele condiții:
– Candidaţii orfani cu vârsta de până la 26 ani – vor prezenta certificatul de deces al părintelui / părinţilor, în copie legalizată;
– Candidaţii salariaţi/copii ai salariaţilor Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu – vor prezenta adeverinţă din care să rezulte calitatea de salariat a candidatului sau, după caz, a unuia dintre părinţi;
– Copiii personalului didactic aflat în activitate – vor prezenta adeverinţă din care să rezulte că unul dintre părinţi este personal didactic în activitate. În cazul învăţământului preuniversitar adeverinţa va fi vizată de către Inspectoratul Şcolar Judeţean respectiv;
– Candidaţii proveniţi din Casele de Copii sau aflaţi în plasament familial – vor prezenta adeverinţă eliberată de către Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Copilului.
Ai nelămuriri? Sună la:
0724966142 – specializările IPA*, CEPA*, IMAPA*, BIA*
0728151022 – specializările IPMA*, Montanologie
* vezi mai jos specializările
Adresa facultății:
Facultatea de Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului
str. Dr. Ion Rațiu 7-9, Sibiu, jud. Sibiu
 
Studii de licență
Invățământ cu frecvență

Ingineria produselor alimentare (IPA)

Capacitate instituțională: 100 locuri 
25 locuri fără taxă
19 locuri cu taxă

Controlul și expertiza produselor alimentare (CEPA)

Capacitate instituțională: 40 locuri
25 locuri fără taxă
14 locuri cu taxă

Biotehnologii pentru industria alimentară (BIA)

Capacitate instituțională: 30 locuri
30 locuri cu taxă

Inginerie și management în alimentație publică și agroturism (IMAPA)

Capacitate instituțională: 50 locuri
12 locuri fără taxă
10 locuri cu taxă
13 absolvenți din mediul rural (fără taxă)

Ingineria și protecția mediului în agricultură (IPMA)

Capacitate instituțională: 50 locuri
25 locuri fără taxă
15 locuri cu taxă
5 absolvenți din mediul rural (fără taxă)

Montanologie

Capacitate instituțională: 50 locuri
33 locuri fără taxă
14 locuri cu taxă
2 absolventi din mediul rural (fără taxă)
STUDII DE LICENȚĂ
Ingineria produselor alimentare (IPA)
STUDII DE LICENȚĂ
STUDII DE LICENȚĂ
STUDII DE LICENȚĂ
STUDII DE LICENȚĂ
STUDII DE LICENȚĂ
Montanologie

Fii la curent și abonează-te la:

Tip concurs: concurs de admitere pe bază de dosare 
Criterii de selecție: media obținută la examenul de bacalaureat

Fotocopii ale documentelor ce trebuie incărcate in sistemul de admitere online:

 • Copie după diploma de bacalaureat;
  • absolvenţii de liceu care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2020 sau în sesiunea august – septembrie 2020, pot încărca în sistemul de admitere online, în locul diplomei de bacalaureat, fotocopia adeverinţei eliberată de liceu, în care se menţionează media generală de bacalaureat, mediile obţinute în anii de liceu şi notele obţinute la probele susţinute;
 • Copie după certificatul de naștere;
 • Copie după cartea de identitate;
 • Copie după adeverința medicală eliberată de medicul de familie;
 • Copie/dovadă a adeverinței de înscriere de la prima facultate din ULBS sau din țară în cazul îm care candidatul s-a inscris la altă facultate în 2020;
 • Candidaţii care au absolvit anterior o altă facultate cu diplomă de licenţă, respectiv diplomă de absolvire, precum şi studenţii din universităţile de stat au obligaţia de a declara la înscriere dacă au urmat alte specializări şi perioadele în care au fost susţinuţi financiar de la bugetul de stat. 

1. fişa tip de înscriere , completată cu opţiunile candidatului pentru domeniile/specializările pentru care vrea să candideze, în ordinea preferinţelor;

2. diploma de bacalaureat sau adeverinţă eliberată de instituția de învățământ absolvită, în care se menţionează atât media generală de bacalaureat, cât şi notele obţinute la probele susţinute

3. certificatul de naştere;

4. adeverinţă medicală tipizată, din care să rezulte că este apt pentru admitere, respectiv studii;

5. trei(3) fotografii tip buletin (3 cm x 4 cm);

6. un dosar plic;

7. adeverinţă din care să rezulte calitatea de student integralist cu drept de înscriere la concursul de admitere, (pentru cei care se înscriu să urmeze în paralel o a doua facultate) respectiv diploma de absolvire a unei facultăţi în copie legalizată (la notar, pentru cei care au absolvit o facultate), dacă este cazul;

8. adeverinţă sau copie a legitimaţiei de înscriere la prima facultate, autentificată de secretariatul facultăţii la care s-a înscris prima dată;

9. chitanţă de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere.

Candidaţii care au absolvit anterior o altă facultate cu diplomă de licenţă, respectiv diplomă de absolvire, precum şi studenţii din universităţile de stat au obligaţia de a declara la înscriere dacă au urmat alte specializări şi perioadele în care au fost susţinuţi financiar de la bugetul de stat. 

Sesiunea 1 (vară)

Deschidere platformă înscrieri online 01.03.– 17.07.2021
Validare dosare înscriere: 18-22 iulie 2021
Afișarea rezultatelor : 23 iulie 2021
Confirmare locuri : 26-29 iulie 2021, termen limită 29 iulie ora 12:00
Rezultate finale : 30 iulie 2021
 
 
Sesiunea 2 (toamnă)

Perioada de înscriere: 01.08-10.09 2021
Validare dosare înscriere: 10-14 septembrie 2021
Afișarea rezultatelor: 15 septembrie 2021
Confirmare locuri: 16- 17 septembrie 2021, termen limită 17 septembrie ora 12:00
Rezultate finale: 20 septembrie 2021

DOCUMENTE UTILE

 

Back To Top