skip to Main Content
ADMITERE 2020
Studii de masterat

Asigurarea calității și siguranței alimentelor

Capacitate instituțională: 100 locuri
15 locuri bugetare
15 locuri cu taxă

Managementul procesării moderne a alimentelor

Capacitate instituțională: 40 locuri
18 locuri bugetare
12 locuri cu taxă

Managementul protecției mediului agricol

Capacitate instituțională: 30 locuri
17 locuri bugetare
13 locuri cu taxă

Managementul dezvoltării durabile a zonei rurale

Capacitate instituțională: 50 locuri
17 locuri bugetare
22 locuri cu taxă
6 – 18 iulie 2020
Tip concurs: concurs de admitere pe bază de dosare 
Criterii de selecție: media obținută la examenul de bacalaureat

1. fişa tip de înscriere , completată cu opţiunile candidatului pentru domeniile/specializările pentru care vrea să candideze, în ordinea preferinţelor;

2. diploma de bacalaureat sau adeverinţă eliberată de instituția de învățământ absolvită, în care se menţionează atât media generală de bacalaureat, cât şi notele obţinute la probele susţinute

3. certificatul de naştere;

4. adeverinţă medicală tipizată, din care să rezulte că este apt pentru admitere, respectiv studii;

5. trei(3) fotografii tip buletin (3 cm x 4 cm);

6. un dosar plic;

7. adeverinţă din care să rezulte calitatea de student integralist cu drept de înscriere la concursul de admitere, (pentru cei care se înscriu să urmeze în paralel o a doua facultate) respectiv diploma de absolvire a unei facultăţi în copie legalizată (la notar, pentru cei care au absolvit o facultate), dacă este cazul;

8. adeverinţă sau copie a legitimaţiei de înscriere la prima facultate, autentificată de secretariatul facultăţii la care s-a înscris prima dată;

9. chitanţă de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere.

Candidaţii care au absolvit anterior o altă facultate cu diplomă de licenţă, respectiv diplomă de absolvire, precum şi studenţii din universităţile de stat au obligaţia de a declara la înscriere dacă au urmat alte specializări şi perioadele în care au fost susţinuţi financiar de la bugetul de stat. 

Sesiunea 1 (vară)
  • Înscrierea candidaților și validarea dosarelor: 13-18 iulie 2020 
ONLINE
Începând cu data de 06 iulie vei putea să accesezi platforma de înscriere online.
  • Interviu: 20-21.07.2020 
  • Afișarea rezultatelor parțiale: 22 iulie 2020
ONLINE
  • Confirmare locuri: 24, 27 – 29 iulie 2020
Sediul Facultății de științe agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului
Str. Dr. Ion Rațiu 7-9, Sibiu
  • Rezultate finale: 30 iulie 2020
ONLINE
Sesiunea 2 (toamnă)
● Perioada de înscriere: 7 – 10 septembrie 2020
● Afișarea rezultatelor: 15 septembrie 2020
● Interviu: 11 septembrie 2020
● Confirmare locuri: 16-18 septembrie 2020
● Rezultate finale: 19 septembrie 2020

CAZARE

DOCUMENTE

 

Back To Top