skip to Main Content
BURSE
SEMESTRUL I 2022-2023
În conformitate cu Regulamentul privind acordarea burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenți, tipurile de bursă care pot fi acordate în anul universitar 2022/2023 semestrul I, sunt:
-burse de excelenţă (ştiinţifică, sportivă, cultural artistică)
-burse de excelenţă „Merit olimpic internaţional”
-burse de merit
-burse de ajutor social
-burse de ajutor social ocazional
 
Bursele de excelenţă se acordă prin concurs pe o perioadă de 12 luni (sunt cele stabilite la începutul anului universitar 2022/2023)
 
Dosarele pentru Bursele de ajutor social şi Bursele de excelenţă se vor depune la secretariatul Facultăţii ŞAIAPM, în perioada 10.10.2022 – 13.10.2022, în intervalul orar 13,00 – 15,00.
Rugăm solicitanţii acestor categorii de burse să studieze cu atenţie regulamentul şi să includă în dosarele depuse la secretariat, toate documentele specificate în acesta. Studenţii care solicită bursă de ajutor social, în mod obligatoriu trebuie să descarce și să completeze  Anexa nr 1 şi Declaraţia pe proprie
Se vor lua in calcul venitul pe lunile: iunie, iulie și august 2022
Studenţii care vor obţine una din categoriile de bursă prevăzută în
Regulament vor avea nevoie pentru virarea sumelor aferente în cont, de un card ISIC –BRD.
Reprezentanţii băncii BRD vor veni în facultate pentru a face carduri la o dată pe care o vom anunţa ulterior.
Fondul burselor de ajutor social nu poate depasi 10% din fondul de burse atribuit Universitatii “Lucian Blaga” Sibiu.
Bursele de ajutor social se acorda la cerere studentilor de la programele de licenta si masterat de tip Bologna.
Pot beneficia de bursă de ajutor social cu caracter permanent, pe durata unui semestru, studenții fără taxă integraliști de la programele de licență și master, care nu beneficiază de bursă de studiu sau bursă de merit, în ordinea de prioritate stabilită mai jos:
  1. Studenții integraliști orfani ori cei proveniți din casele de copii sau plasament familial care nu realizează venituri;
  2. Studenții integraliști bolnavi, aflați în evidența unităților medicale, cu următoarele afecțiuni: boli maligne, limfoame, talasemii, scleroze multiple, bolnavi de SIDA, insuficiență renală cronică, sindromuri de malabsorbție grave, epilepsie, boli imunologice, care suferă de diabet, cardiopatii congenitale, bolnavi TBC, care sunt infestați cu virusul HIV, hepatită cronică, astm bronșic, spondolită anchilozantă, rheumatism articular acut, glaucom, miopie gravă, (art. 12, Anexa 2 la HG: nr.558/1998)
  3. studenții integraliști a căror familie nu a realizat în cele 3 luni consecutive, anterioare depunerii cererii, un venit mediu pe membru de familie, mai mare decât venitul minim net pe economie publicat de INS, calculat ca medie a veniturilor nete ale celor 3 luni.
Bursa de ajutor social integrala sau partiala se poate acorda la inceputul anului universitar, precum si la inceputul semestrului al II-lea.
Aceasta se revizuieste la inceputul semestrului al II-lea, in situatia aparitiei de noi cazuri, care se incadreaza in criteriile de acordare a burselor stabilite sau se pierde, daca s-au modificat conditiile materiale ce au permis acordarea ei.

Venitul pe membru de familie se va calcula astfel:

          venit mediu net(părinţi/soţ/soţie+student) pe lunile iunie,iulie și august 2022
___________________________________________________________________________________________  < 1540 RON
                                                            număr membrii / familie

în care venitul mediu net reprezintă suma veniturilor părinților/soțului/soției și studentului.

DOSARELE INCOMPLETE NU VOR FI ACCEPTATE!

 
CARDUL BRD
Studenţii care vor obţine una din categoriile de bursă prevăzută în Regulament vor avea nevoie pentru virarea sumelor aferente de un cont al unui card de tip ISIC –BRD până în data de 20.10.2022. Acesta se poate obține de la sediul BRD sau de la reprezentanţii băncii BRD care vor veni în facultate la o dată pe care o vom comunica ulterior. Cu această ocazie va trebui să prezentați carnetul de student vizat la zi (pe an universitar 2022-2023) pentru a putea fi trecuți pe convenția încheiată între facultatea noastră și banca BRD. Extrasul de cont trebuie trimis la secretariatul facultății la saiapm@ulbsibiu.ro pentru introducerea în baza de date. Studenții care au deja carduri sunt rugați verifice dacă nu sunt expirate.
 
Back To Top