skip to Main Content

TUTORI

Licență zi

Ingineria produselor alimentare

Anul I – Conf. dr. ing. GEORGESCU Cecilia 

Anul II – Șef lucrări dr. ing. OGNEAN Claudia Felicia 

Anul III – Asistent dr. ŞANDRU Daniela Maria 

Anul IV – Șef lucrări dr. ing. TULBURE Anca 

Controlul și expertiza produselor alimentare

     Anul I – Șef lucrări dr. ing. IANCU Maria 

Anul II – Șef lucrări dr. ing. OGNEAN Mihai 

Anul III – Șef lucrări dr. ing. VĂDUVA Mihai 

Anul IV – Conf. dr. CREȚU Carmen Monica 

Inginerie și management în alimentație publică și agroturism

Anul I – Prof. dr. ing. TIȚA Mihaela 

Anul II – Șef lucrări dr. ing. DANCIU Cristina Anca 

Anul III – Conf. dr. ing. VONICA Ioan 

Anul IV – Prof. dr. ing. ȘIPOȘ Anca 

Montanologie

Anul I – Șef lucrări dr. ing. VECERDEA Petronela Bianca 

Anul II – Conf. dr. CĂRĂTUȘ Mirela 

Anul III – Șef lucrări dr. ing. PĂȘCĂNUȚ Ioan 

Anul IV – Șef lucrări dr. ing. BARBU Ion 

Inginerie și protecția mediului în agricultură

Anul IV – Șef lucrări dr. ing. MOISE Cristina 

Anul II – Șef lucrări dr. ANTONIE Iuliana 

Anul III – Șef lucrări dr. SPÂNU Simona 

Anul IV – Șef lucrări dr. ec. SIMTION Daniela 

 

Licență ID

Ingineria produselor alimentare

Anul III – Prof. univ. dr. OANCEA Simona

Montanologie

Anul I – Prof. univ. dr. ing. Camelia SAVA

Anul II – Prof. univ. dr. ing. IAGĂRU Romulus

Anul III – Șef lucrări dr. ing. PĂȘCĂNUȚ Ioan

Anul IV – Șef lucrări dr. ing. IAGĂRU Pompilica

Master

Asigurarea calității și siguranței alimentelor

Anul I – Șef lucrări dr. ing. DRĂGHICI Olga 

Anul II – Șef lucrări dr. ing. PĂCALĂ Mariana 

Managementul procesării moderne a alimentelor

Anul I – Conf. dr. ing. MIRONESCU Monica

Anul II – Conf. dr. ing. MIRONESCU Ion

Managementul protecției mediului agricol

Anul I – Șef lucrări dr. ing. MOISE Maria Cristina

Anul II – Conf. dr. ing. TĂNASE Maria 

Managementul dezvoltării durabile a zonei rurale

Anul I – Șef lucrări dr. POP Mihai Radu

Anul II – Șef lucrări dr. SPÂNU Simona 

 

Back To Top