skip to Main Content
Ingineria produselor alimentare
Învățământ la distanță (ID)
Date generale
 • Domeniul pentru studii universitare de licență: Ingineria produselor alimentare
 • Durată: 4 ani 
 • Stadiul acreditării: acreditată
 • Titlul obținut: inginer
 • Admitere: 6 – 18 iulie 2020
 • Plan de invățământ
 • Discipline
Admitere

Capacitate instituțională: 50 locuri cu taxă

Taxă de școlarizare: 

 • locuri cu taxă: 3650 lei

Tip concurs: concurs de admitere pe bază de dosare 

Criterii de selecție: media obținută la examenul de bacalaureat

1. fişa tip de înscriere , completată cu opţiunile candidatului pentru domeniile/specializările pentru care vrea să candideze, în ordinea preferinţelor;

2. diploma de bacalaureat sau adeverinţă eliberată de instituția de învățământ absolvită, în care se menţionează atât media generală de bacalaureat, cât şi notele obţinute la probele susţinute

3. certificatul de naştere;

4. adeverinţă medicală tipizată, din care să rezulte că este apt pentru admitere, respectiv studii;

5. trei(3) fotografii tip buletin (3 cm x 4 cm);

6. un dosar plic;

7. adeverinţă din care să rezulte calitatea de student integralist cu drept de înscriere la concursul de admitere, (pentru cei care se înscriu să urmeze în paralel o a doua facultate) respectiv diploma de absolvire a unei facultăţi în copie legalizată (la notar, pentru cei care au absolvit o facultate), dacă este cazul;

8. adeverinţă sau copie a legitimaţiei de înscriere la prima facultate, autentificată de secretariatul facultăţii la care s-a înscris prima dată;

9. chitanţă de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere.

Candidaţii care au absolvit anterior o altă facultate cu diplomă de licenţă, respectiv diplomă de absolvire, precum şi studenţii din universităţile de stat au obligaţia de a declara la înscriere dacă au urmat alte specializări şi perioadele în care au fost susţinuţi financiar de la bugetul de stat. 

Perioada de înscriere la sediul Facultății de Ș.A.I.A.P.M.: 13 – 29 iulie și 9 – 17 septembrie 2020;
Perioada de înscriere la sediul Departamentului pentru Învățământ la Distanță: 11 mai – 17 septembrie 2020
● Afișarea rezultatelor: 13 septembrie 2020
● Confirmare locuri: 21 – 26 septembrie 2020
● Rezultate finale: 30 septembrie 2020

Fii la curent și abonează-te la:

Misiunea specializării
În cadrul domeniului Inginerie alimentară există mai multe specializări: Ingineria Produselor Alimentare, Controlul şi Expertizarea Alimentelor, Esenţe şi Aditivi Naturali În cadrul facultăţii noastre există specializarea Ingineria Produselor Alimentare. Specializarea ” Ingineria Produselor Alimentare” are drept scop pregătirea specialiştilor cu studii superioare – ingineri – în domeniul industriei alimentare. Pregătirea teoretică şi practică pe care o vor primi, conform disciplinelor din planurile de învăţământ, asigură absolvenţilor posibilitatea desfăşurării activităţii ulterioare în calitate de:
 • ingineri tehnologi în unităţile productive din industria alimentară;
 • ingineri tehnologi proiectanţi şi cercetători în institute şi colective de proiectare şi cercetare din domeniul industriei alimentare;
 • ingineri tehnologi şi de control a calităţii produselor alimentare în cadrul colectivelor şi serviciilor de laborator şi controlul calităţii pe faze de fabricaţie din unităţile de industrie alimentară
 • ingineri tehnologi pentru promovarea tehnologiilor noi, a aditivilor – sales manageri – .

De asemenea, după efectuarea unor cursuri de aprofundare şi specializare adecvate, absolvenţii acestei specializări pot obţine calitatea de experţi în industria alimentară.

Obiectivele specializării

Domeniul Inginerie Alimentară şi specializarea Ingineria Produselor Alimentare, are ca obiectiv îndeplinirea misiunii de a forma, în ciclu lung, specialişti orientaţi spre conducerea directă a proceselor de producţie. Specializarea Ingineria Produselor Alimentare, dă studenţilor, după patru ani, cunoştinte profesionale necesare pentru a fi capabili să stăpânească din Industria Alimentară trei tehnologii, utilajul şi controlul calităţii acestora. În acest sens planul de învăţământ cuprinde, în etape, formarea complexă a acestui specialist. Categoria de ştiinţe aplicate întregeşte pregătirea fundamentală prin disciplinele: matematică, fizică, chimie, desen tehnic, programarea calculatoarelor. Cultura tehnică generală este formată prin discipline tehnice de profil care constituie o experienţă integrată în disciplinele de specialitate. În categoria disciplinelor de specialitate o importanţă deosebită o are grupa disciplinelor tehnologice de specialitate din care studentul poate alege minim trei. Disciplinele sunt:

 • Tehnologie, utilaje şi controlul calităţii produselor din industria cărnii;
 • Tehnologie, utilaje şi controlul calităţii produselor din industria laptelui;
 • Tehnologie, utilaje şi controlul calităţii produselor din industria uleiului;
 • Tehnologie, utilaje şi controlul calităţii produselor din industria panificaţiei şi produselor făinoase;
 • Tehnologie, utilaje şi controlul calităţii produselor din industria conservelor, sucurilor şi băuturilor răcoritoare;
 • Tehnologie, utilaje şi controlul calităţii produselor din industria zahărului şi produselor zaharoase;
 • Tehnologie, utilaje şi controlul calităţii produselor din industria morăritului;
 • Tehnologie, utilaje şi controlul calităţii produselor din industria vinului;
 • Tehnologie, utilaje şi controlul calităţii produselor din industria fermentativă.
 • Conţinutul programelor analitice defineşte modalitatea realizării obiectivelor, prin orientarea tuturor disciplinelor spre aplicaţii ale cunoştiinţelor în sensul şi formele din practica productivă.
Ingineria produselor alimentare
Învățământ la distanță (ID)
Date generale
 • Domeniul pentru studii universitare de licență: Ingineria produselor alimentare
 • Durată: 4 ani 
 • Stadiul acreditării: acreditată
 • Titlul obținut: inginer
 • Admitere: 6 – 18 iulie 2020
 • Discipline
Admitere

Capacitate instituțională: 50 locuri cu taxă

Taxă de școlarizare: 

 • locuri cu taxă: 3650 lei

Tip concurs: concurs de admitere pe bază de dosare 

Criterii de selecție: media obținută la examenul de bacalaureat

1. fişa tip de înscriere , completată cu opţiunile candidatului pentru domeniile/specializările pentru care vrea să candideze, în ordinea preferinţelor;

2. diploma de bacalaureat sau adeverinţă eliberată de instituția de învățământ absolvită, în care se menţionează atât media generală de bacalaureat, cât şi notele obţinute la probele susţinute

3. certificatul de naştere;

4. adeverinţă medicală tipizată, din care să rezulte că este apt pentru admitere, respectiv studii;

5. trei(3) fotografii tip buletin (3 cm x 4 cm);

6. un dosar plic;

7. adeverinţă din care să rezulte calitatea de student integralist cu drept de înscriere la concursul de admitere, (pentru cei care se înscriu să urmeze în paralel o a doua facultate) respectiv diploma de absolvire a unei facultăţi în copie legalizată (la notar, pentru cei care au absolvit o facultate), dacă este cazul;

8. adeverinţă sau copie a legitimaţiei de înscriere la prima facultate, autentificată de secretariatul facultăţii la care s-a înscris prima dată;

9. chitanţă de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere.

Candidaţii care au absolvit anterior o altă facultate cu diplomă de licenţă, respectiv diplomă de absolvire, precum şi studenţii din universităţile de stat au obligaţia de a declara la înscriere dacă au urmat alte specializări şi perioadele în care au fost susţinuţi financiar de la bugetul de stat. 

Perioada de înscriere la sediul Facultății de Ș.A.I.A.P.M.: 13 – 29 iulie și 9 – 17 septembrie 2020;
Perioada de înscriere la sediul Departamentului pentru Învățământ la Distanță: 11 mai – 17 septembrie 2020
● Afișarea rezultatelor: 13 septembrie 2020
● Confirmare locuri: 21 – 26 septembrie 2020
● Rezultate finale: 30 septembrie 2020

Fii la curent și abonează-te la:

Misiunea specializării
În cadrul domeniului Inginerie alimentară există mai multe specializări: Ingineria Produselor Alimentare, Controlul şi Expertizarea Alimentelor, Esenţe şi Aditivi Naturali În cadrul facultăţii noastre există specializarea Ingineria Produselor Alimentare. Specializarea ” Ingineria Produselor Alimentare” are drept scop pregătirea specialiştilor cu studii superioare – ingineri – în domeniul industriei alimentare. Pregătirea teoretică şi practică pe care o vor primi, conform disciplinelor din planurile de învăţământ, asigură absolvenţilor posibilitatea desfăşurării activităţii ulterioare în calitate de:
 • ingineri tehnologi în unităţile productive din industria alimentară;
 • ingineri tehnologi proiectanţi şi cercetători în institute şi colective de proiectare şi cercetare din domeniul industriei alimentare;
 • ingineri tehnologi şi de control a calităţii produselor alimentare în cadrul colectivelor şi serviciilor de laborator şi controlul calităţii pe faze de fabricaţie din unităţile de industrie alimentară
 • ingineri tehnologi pentru promovarea tehnologiilor noi, a aditivilor – sales manageri – .

De asemenea, după efectuarea unor cursuri de aprofundare şi specializare adecvate, absolvenţii acestei specializări pot obţine calitatea de experţi în industria alimentară.

Obiectivele specializării

Domeniul Inginerie Alimentară şi specializarea Ingineria Produselor Alimentare, are ca obiectiv îndeplinirea misiunii de a forma, în ciclu lung, specialişti orientaţi spre conducerea directă a proceselor de producţie. Specializarea Ingineria Produselor Alimentare, dă studenţilor, după patru ani, cunoştinte profesionale necesare pentru a fi capabili să stăpânească din Industria Alimentară trei tehnologii, utilajul şi controlul calităţii acestora. În acest sens planul de învăţământ cuprinde, în etape, formarea complexă a acestui specialist. Categoria de ştiinţe aplicate întregeşte pregătirea fundamentală prin disciplinele: matematică, fizică, chimie, desen tehnic, programarea calculatoarelor. Cultura tehnică generală este formată prin discipline tehnice de profil care constituie o experienţă integrată în disciplinele de specialitate. În categoria disciplinelor de specialitate o importanţă deosebită o are grupa disciplinelor tehnologice de specialitate din care studentul poate alege minim trei. Disciplinele sunt:

 • Tehnologie, utilaje şi controlul calităţii produselor din industria cărnii;
 • Tehnologie, utilaje şi controlul calităţii produselor din industria laptelui;
 • Tehnologie, utilaje şi controlul calităţii produselor din industria uleiului;
 • Tehnologie, utilaje şi controlul calităţii produselor din industria panificaţiei şi produselor făinoase;
 • Tehnologie, utilaje şi controlul calităţii produselor din industria conservelor, sucurilor şi băuturilor răcoritoare;
 • Tehnologie, utilaje şi controlul calităţii produselor din industria zahărului şi produselor zaharoase;
 • Tehnologie, utilaje şi controlul calităţii produselor din industria morăritului;
 • Tehnologie, utilaje şi controlul calităţii produselor din industria vinului;
 • Tehnologie, utilaje şi controlul calităţii produselor din industria fermentativă.
 • Conţinutul programelor analitice defineşte modalitatea realizării obiectivelor, prin orientarea tuturor disciplinelor spre aplicaţii ale cunoştiinţelor în sensul şi formele din practica productivă.
Back To Top