skip to Main Content
Scurt istoric

2002 – Facultatea se reoganizează, devenind Facultatea de Ştiinţe Agricole, Industrie Alimentară şi Protecţia Mediului (conform H.G. 410/25 aprilie 2002) cu specializările: Ingineria Produselor Alimentare, Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole, Montanologie, Horticultură, Controlul şi expertiza produselor alimentare, Ingineria şi Protecţia Mediului în Agricultură.

2000 – Specializarea Tehnici şi Activităţi Montane se reprofilează în Activităţi Turistice.

1999 – Specializările: Tehnologia şi Textile şi Agromontanologie au obţinut autorizaţie de funcţionare şi pentru forma de Învăţământ la Distanţă. Controlul Calităţii Produselor Alimentare, Tricotaje-Confecţii Textile şi Agromontanologie au obţinut autorizaţie de funcţionare şi pentru forma de Învăţământ la Distanţă.

1998 – în cadrul profilului Textile-Pielărie s-a înfiinţat specializarea: Tehnologia Confecţiilor din Ţesături şi Tricoturi.

1995 – S-a înfiinţat specializarea Tehnici şi Activităţi Montane, cursuri de scurtă durată.

1992 – Facultatea a primit cifră de şcolarizare şi pentru profilul Agricol, specializarea: Agromontanologie, acreditată ulterior conform H.G. 696 publicată în M.O. 397/24 august 2000.

1990 – S-a înfiinţat Facultatea de Tehnologia Textilelor şi Produselor Alimentare cu profilele: Tehnologia Produselor Alimentare (specializările: Tehnologia şi Controlul Calităţii Produselor Alimentare şi Tehnologii Alimentare – cursuri de scurtă durată) Textile-Pielărie (specializările: Filatură-Ţesătorie şi Tricotaje-Confecţii) Specializările: Tehnologia şi Controlul Calităţii Produselor Alimentare şi Tricotaje-Confecţii Textile au fost acreditate conform H.G.696 din august

Back To Top