skip to Main Content
Cuvântul Decanului
Facultatea de Ştiinţe Agricole, Industrie Alimentară şi Protecţia Mediului este una din cele 9 facultăți ale Universității Lucian Blaga din Sibiu.
Este o facultate tânără, înființată în anul 1990, când prin specializările deindustrie alimentară s-au pus bazele unui învățământ superior de profil în orașul Sibiu. În anul 1992 s-a înființat specializarea de agricultură iar mai nou, în anul 2007 cea de protecția mediului.
Misiunea facultății este aceea de a promova educaţia şi cercetarea ştiinţifică în acord cu cerinţele de integrare în societatea cunoaşterii, care presupune consolidarea şi dezvoltarea Spaţiului European al Educaţiei şi Spaţiului European al Cercetării Ştiinţifice prin promovarea excelenţei la nivelul tuturor activităţilor şi proceselor desfăşurate. Ne propunem ca prin activitățile didactice și cele educative să contribuim la dezvoltarea locală, regională şi naţională din punct de vedere economico-social, ştiinţific și cultural, în acord cu nevoile comunităţii și să aducem valoare adăugată contextului comunitar și internațional.
Facultatea dispune de un corp profesoral de elită, care are ca scop pregătirea de specialiști în domeniile de licență: ingineria produselor alimentare, controlul și expertiza produselor alimentare, biotehnologii alimentare, inginerie și management în alimentație publică și agroturism, montanologie și ingineria și protecția mediului în agricultură. Studenților li se oferă posibilitatea continuării pregătirii profesionale în domeniu prin specializări de master cum ar fi: Asigurarea calității și siguranței alimentelor, Managementul procesării moderne a alimentelor, Managementul dezvoltării durabile a zonei rurale și Managementul protecției mediului agricol. Preocuparea noastră continuă este aceea de a asigura o inserție cât mai rapid după terminarea facultății a absolvenților pe piața muncii, de aceea am stabilit parteneriate cu agenți economici, avem contracte de colaborare cu firme de prestigiu din domeniu, prin care se asigură practica de specialitate. Avem, de asemenea, o fermă didactică unde studenții își completează pregătirea în domeniu.
Pentru fermierii și procesatorii din industria alimentară care doresc să-și desăvârșască studiile în domeniu oferim posibilitatea îndeplinirii profesionale prin urmarea cursurilor de profil la forma de învățământ la distanță.
Relația cu mediul extern este asigurată prin parteneriate cu universități de prestigiu din străinătate, prin programe de mobilități pentru studenți și cadre didactice – ERASMUS, ERASMUS +.
În numele colectivului de cadre didactice vă invit să descoperiți o facultate tânără, dar motivată să ajungă din urmă facultăți de tradiție din țară.
 
Prof.univ.dr.ing. Camelia SAVA
Decan al Facultatății de Ştiinţe Agricole, Industrie Alimentară şi Protecţia Mediului
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
Back To Top