skip to Main Content

Conducere de doctorat 

 
Conducători de doctorat la Școala doctorală a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu

Domeniul: Inginerie Industrială

Prof. univ. dr. ing. DANCIU Ioan

 

 
Conducători de doctorat la Școala doctorală a Universității de Științe Agricole și Medicină veterinară din Cluj-Napoca

Domeniul: Agronomie

Prof. univ. dr. ing. habil. SAVA Camelia

 

 

Conducători de doctorat la Școala doctorală a Universității de Științe Agricole și Medicină veterinară din București

Domeniul: Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală

Prof. univ. dr. habil. IAGĂRU Romulus

 

Back To Top