skip to Main Content
Facultatea pe scurt
Drumul parcurs de Facultatea de Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului de la înființarea ei în anul 1990 și până astăzi a avut ca obiectiv îndeplinirea triadei agricultură-alimentație-protecția mediului, elemente vitale pentru însăși existența umană. Atingerea acestui deziderat s-a materializat printr-un proces continuu de înființare, adaptare și consolidare a programelor de studii, în consens cu progresul științific, noile tehnologii și provocări ale societății actuale și, nu în ultimul rând, cu necesitățile economiei naționale și ale pieței de muncă.
În prezent, facultatea funcționează la nivel de licență cu programele de studii: Ingineria produselor alimentare, Controlul și expertiza produselor alimentare, Inginerie și management în alimentație publică și agroturism, Biotehnologii în industria alimentară, Montanologie și Inginerie și protecția mediului în agricultură. La nivel de master, aprofundarea studiilor se realizează în cadrul programelor de studii: Asigurarea calității și siguranței alimentelor, Managementul procesării moderne a alimentelor, Managementul dezvoltării durabile a zonei rurale și Managementul protecției mediului agricol.
La Facultatea de Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului își desfășoară activitatea un colectiv didactic format din 46 de membrii din care: 9 profesori universitari, 11 conferențiari, 25 șefi de lucrări/lectori, 1 asistent universitar.
Corpul principal al facultății de pe strada Dr. Ion Ratiu dispune de amfiteatre moderne dotate cu instalații pentru videoproiecție, săli de curs și seminarii precum și peste 30 de laboratoare. Facilitățile didactice și de cercetare ale facultății sunt completate cu un al doilea corp, aflat pe strada Costache Negri, și ferma didactică din localitatea Rusciori.
Numărul mare de parteneriate internaționale pe care facultatea le are cu universități de prestigiu din lume au condus atât la rezultate notabile în domeniul cercetării științifice cât și la numeroase mobilități ale studenţilor şi cadrelor didactice. Studenţii sunt implicaţi în activități de cercetare derulate prin cele două centre de cercetare ale facultăţii: Centrul de cercetare în biotehnologii și inginerii alimentare şi Centrul de cercetare în pentru științe agricole și protecția mediului. De asemenea, rezultatele cercetării științifice pot fi publicate în revista Acta Universitatis Cibiniensis – Food Technology indexată în baze de date internaționale.
Facultatea cunoaște o continuă creștere a vizibilității naționale și internaționale prin numărul mare de rezultate științifice publicate în reviste din țară și străinătate, contracte de cercetare naționale și internaționale și nu în ultimul rând implicarea în proiecte ce urmăresc dezvoltarea locală și regională – Regiune Gstronomică Europeană.
Back To Top