skip to Main Content
Membrii Consiliului Facultății
Prof. univ. dr. ing. Camelia SAVA
Prof. univ. dr. bioch. Simona OANCEA
Prof. univ. dr. ing. Romulus IAGĂRU
Conf. univ. dr. biol. Mihaela ANTOFIE
Conf. univ. dr. ing. Mirela CĂRĂTUȘ
Conf. univ. dr. chim. Cecilia GEORGESCU
Conf. univ. dr. ing. Robert BLAJ
Șef lucrări dr. ing. Ciprian CĂPĂȚÂNĂ
Șef lucrări dr. ing. George MOISE
Șef lucrări dr. ing. Mihai OGNEAN
Șef lucrări dr. ing. Cristina DANCIU
Std. Claudia CĂTA
Std. Andreea-Irina PARASTIE 
Std. Alexandra-Maria VÂLCIOIU
Std. Alexandru-Emanuel TOMA
Back To Top