skip to Main Content
Comisii permanente
1. Comisia de învățământ, parteneriate internaționale și evaluarea calității
Președinte: Prof. univ. dr. ing. Camelia SAVA – decan
Membrii:
Prof. univ. dr. bioch. Simona OANCEA
Prof. univ. dr. ing. ec. Romulus IAGĂRU
Prof. univ. dr. ing. Mihaela TIȚA
Prof. univ. dr. ing. Anca ȘIPOȘ
Conf. univ. dr. ing. Mirela CĂRĂTUȘ
Conf. univ. dr. chim. Monica CREȚU
Conf. univ. dr. ing. Mariana DUMITRU
Conf. univ. dr. chim. Cecilia GEORGESCU
Conf. univ. dr. ing. Ioan Dan MIRONESCU
Conf. univ. dr. ing. Maria TĂNASE
Șef lucrări dr. ing. Ciprian CĂPĂȚÂNĂ
Șef lucrări dr. Simona SPÂNU
Șef lucrări dr. ing. Cristina MOISE
Șef lucrări dr. ing. Mihai OGNEAN
 
2. Comisia de cercetare științifică și studii doctorale
Președinte: Conf. univ. dr. biol. Mihaela ANTOFIE – prodecan
Membrii:
Prof. univ. dr. ing. Camelia SAVA – decan
Prof. univ. dr. bioch. Simona OANCEA
Prof. univ. dr. ing. Horia BARBU
Prof. univ. dr. ing. Ovidiu TIȚA
Prof. univ. dr. ing. Anca ȘIPOȘ
Conf. univ. dr. ing. Mirela CĂRĂTUȘ
Conf. univ. dr. ing. Monica MIRONESCU
Șef lucrări dr. biol. Iuliana ANTONIE
Șef lucrări dr. ing. Olga DRĂGHICI
Șef lucrări dr. ing. Maria Lidia IANCU
Șef lucrări dr. ing. Otto KETNEY
Șef lucrări dr. chim. Petronela PAVEL
Șef lucrări dr. ing. Mariana PĂCALĂ
Șef lucrări dr. ing. Mircea SAVATIE
 
3. Comisia administrativă, patrimoniu și strategii
Președinte: Prof. univ. dr. ing. Camelia SAVA – decan
Membrii:
Prof. univ. dr. ing. Gligor CIORTEA
Prof. univ. dr. ing. ec. Romulus IAGĂRU
Prof. univ. dr. ing. Ovidiu TIȚA
Conf. univ. dr. ing. Robert BLAJ
Conf. univ. dr. ing. Ioan Dan MIRONESCU
Conf. univ. dr. ing. Adrian TURTUREANU
Conf. univ. dr. ing. Ioan VONICA
Șef lucrări dr. ing. Ciprian CĂPĂȚÂNĂ
Șef lucrări dr. ing. Cristina DANCIU
Șef lucrări dr. Eniko GASPAR
Șef lucrări dr. ing. Maria Lidia IANCU
Șef lucrări dr. ing. George MOISE
Șef lucrări dr. ing. Claudia OGNEAN
Șef lucrări dr. ing. Ioan PĂȘCĂNUȚ
Șef lucrări dr. ing. Mihai POP
 
4. Comisia socială și activități studențești
Președinte: Șef lucrări dr. ing. George MOISE – prodecan 
Membrii:
Prof. univ. dr. ing. Camelia SAVA – decan
Conf. univ. dr. ing. Mariana DUMITRU
Conf. univ. dr. ing. Monica MIRONESCU
Șef lucrări dr. ing. Ion BARBU
Șef lucrări dr. ing. Iulian BRATU
Șef lucrări dr. ing. Pompilica IAGĂRU
Șef lucrări dr. ing. Mihai OGNEAN
Șef lucrări dr. chim. Petronela PAVEL
Șef lucrări dr. ec. Daniela SIMTION
Șef lucrări dr. ing. Anca TULBURE
Șef lucrări dr. ing. Mihai VĂDUVA
 
5. Comisia Securitatea și sănătatea în muncă
Conf. univ. dr. chim. Cecilia GEORGESCU
 
6. Comisia de orientare profesională
Coordonator: Șef lucrări dr. ing. George MOISE – prodecan 
Membrii:
Conf. univ. dr. ing. Mirela CĂRĂTUȘ
Șef lucrări dr. ing. Otto KETNEY
Șef lucrări dr. ing. Mihai OGNEAN
Șef lucrări dr. biol. Iuliana ANTONIE
 
7. Responsabili practică
Coordonator: Șef lucrări dr. ing. George MOISE – prodecan 
Membrii:
Conf. univ. dr. ing. Mirela CĂRĂTUȘ
Șef lucrări dr. ing. Cristina DANCIU
 
8. Comisia/Colegiul editorial – pentru publicații la Editura ULBS
Membrii:
Prof. univ. dr. ing. Horia BARBU
Prof. univ. dr. ing. Anca ȘIPOȘ
Conf. univ. dr. ing. Monica MIRONESCU
Conf. univ. dr. ing. Mirela CĂRĂTUȘ
 
9. Comisia de promovare a facultății
Membrii:
Șef lucrări dr. ing. Mihai OGNEAN
Șef lucrări dr. ing. Cristina MOISE
 
10. Comisia de calitate
Membrii:
Conf. univ. dr. ing. Mirela CĂRĂTUȘ
Șef lucrări dr. ing. Anca TULBURE
11. Comisia pentru Registrul antreprenorilor (ULBS)
Membrii:
Șef lucrări dr. ing. Cristina MOISE
Șef lucrări dr. ing. Anca TULBURE
12. Comisia de arhivare lucrări de licență/disertație
Membrii:
Ec. Maria BÂNDESCU – secretar șef facultate 
Șef lucrări dr. ing. Ecaterina LENGYEL
Șef lucrări dr. ec. Daniela SIMTION
Șef lucrări dr. Simona SPÂNU
Asistent univ. dr. Daniela ȘANDRU
Ing. Titiana DRAGHIȚĂ
Ing. Rodica ROSCA
Șef lucrări dr. ing. Cristina MOISE
Șef lucrări dr. ing. Anca TULBURE
Back To Top