skip to Main Content

Proiect AGROPRACTIK

Titlu: AGROPRACTIK 
Finantat prin POCU/90/6.13/6.14/109157
Axa prioritară 6. Educație și competențe/Componenta 1 Stagii de practică elevi și studenți în sectorul agroalimentar, industrie și servicii
Beneficiar: UNIVERSITATEA ”LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU
Parteneri: MOARA CIBIN, AMYLON, PHARMAPLANT, EXPERTAROM
 
Obiective
Obiectiv general: Facilitarea tranzitiei de la educatie la piata fortei de munca, prin sprijinirea invatarii la un potential loc de munca, a 150 de studenti din ani terminali din cadrul Facultatii de Stiinte Agricole, Industrie Alimentara si Protectia Mediului (SAIAPM), Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu, in decurs de 16 luni. Dezvoltarea de competente specifice domeniilor de activitate agricultura si industrie alimentara, prin activitatile de invatare la un potential loc de munca, precum si dezvoltarea de competente de cautare, accesare si integrare la un posibil loc de munca in procesul de angajare contribuie la atingerea obiectivului specific al programului si apelului prin cresterea numarului de participanti la programe de invatare la locul de munca, precum si cresterea numarului de absolventi care isi gasesc un loc de munca la finalizarea perioadei de implementare. Totodata consolidarea parteneriatelor cu agenti economici din domeniile agricultura si industrie alimentara creeaza cadrele continuarii derularii unor programe de formare la locul de munca si dupa finalizarea perioadei de implementare a proiectului, cu efecte pozitive pe termen lung atat la nivelul studentilor, cat si la nivelul reprezentantilor pietei muncii. Prin intermediul stagiilor de practica si a programelor de internship organizate pentru studentii din anul IV din cadrul programelor de licenta si anul II din cadrul programelor de master, de la toate specializarile din cadrul facultatii SAIAPM, se creeaza premisele dezvoltarii experientei de munca specifica domeniului de studiu pentru studentii participanti, dar si premisele facilitarii procesului de identificare a unor persoane potrivite pentru locurile de munca ale agentilor economici parteneri de practica. Stagiile de practica și programele de internship generează astfel efecte pozitive pe termen lung prin facilitarea invatarii la locul de munca, precum si a accesarii de locuri de munca din domeniile de activitate agricultura si industrie alimentara. Prin participarea la activitati de consiliere si orientare profesionala, cei 150 de studenti ai grupului tinta vor fi asistati in elaborarea unui plan de dezvoltare a carierei si isi vor dezvolta abilitati transversale necesare accesarii unui loc de munca si integrarii cu succes pe piata muncii. Aceasta activitate va genera efecte pozitive pe termen lung prin continuarea educatiei universitare ca o conditie a formarii profesionale necesare integrarii pe piata muncii, precum si prin facilitarea gasirii unui loc de munca in domeniile de activitate pentru care studentul are competente dezvoltate. OS1: Consolidarea parteneriatelor incheiate intre ULBS si agenti economici din agricultura si industria alimentara, in vederea organizarii si derularii unor programe de invatare la locul de munca pentru 150 de studenti din grupul tinta in decurs de 16 luni. OS 1 va fi realizat prin intermediul activității 2. Parteneriate cu mediul economic. In cadrul seminarului „Pregatirea absolventului pentru piata muncii” reprezentanti ai partenerilor din proiect, reprezentanti ai agentilor economici reprezentativi pentru sectoarele agricol si industrie alimentara vor aborda problematica integrarii absolventului pe piata muncii si a importantei pregatirii practice pentru integrarea pe piata muncii. Se vor crea premisele semnarii acordurilor de practica. In cadrul acestei activitati vor fi incheiate 4 acorduri de practica care vor reglementa organizarea si derularea stagiilor de practica si a unor programe de internship pentru studentii Facultatii SAIAPM. OS2: Dobandirea de catre 150 de studenti membrii ai grupului tinta a unor competente corelate cu necesitatile pietei muncii din sectoarele agricultura si industria alimentara, in decurs de 16 luni. OS 2 va fi indeplinit prin implementarea activitatii 3. Consiliere si orientare profesionala si activitatii 2. Activitati de invatare la locul de munca. Prin activitatea de consiliere si orientare profesionala cei 150 de membrii ai grupului tinta isi vor dezvolta abilitati de cautare a unui loc de munca și abilitati de marketing personal necesare in procesul de inserare pe piata muncii. Totodata membrii grupului tinta vor elabora un plan de dezvoltare a carierei prin care isi vor stabili obiective legate de cariera, resurse personale necesare atingerii acestor obiective, dificultati ce pot sa apara in atingerea acestor obiective, plan de actiuni pentru realizarea obiectivelor. Prin participarea la trainingul „Dezvoltarea abilitatilor de integrare la locul de munca” membrii grupului tinta vor identifica competente pentru integrarea la un loc de munca si isi vor dezvolta abilitati de lucru in echipa. Prin intermediul stagiilor de practica si a programelor de internship, cei 150 participanti isi vor dezvolta abilitati practice specifice domeniului de activitate, precum si o serie de abilitati transversale necesare desfasurarii cu succes a activitatii la potentialul loc de munca. Competenetele dobandite si experienta de munca facilitata de activitatile desfasurate la parteneri vor contribui la angajarea unui numar de 66 de membrii ai grupului tinta la incetarea calitatii acestora de participanti in cadrul proiectului. OS3: Informarea si constientizarea unui numar de 200 de studenti din cadrul Facultatii SAIAPM, Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu cu privire la importanta programelor de invatare la locul de munca pentru dezvoltarea de competente necesare pietei muncii din sectoarele agricultura și industrie alimentara. OS3 va fi realizat prin intermediul subactivitatii 2.1 Seminarul ”Pregatirea absolventului pentru piata muncii”; în cadrul seminarului va fi abordata problematica invatarii la locul de munca a viitorului absolvent, studentii participanti la acest seminar fiind informati astfel despre importanta programelor de invatare la locul de munca pentru dezvoltarea de competente necesare pietei muncii. Totodata in cadrul seminarului vor fi sustinute prezentari ale unor absolventi ai facultatii SAIAPM integrati in campul muncii despre provocarile pietei muncii si importanta dezvoltarii de competente adecvate pentru locul de munca vizat. Prin intermediul subactivitatii 1.2 Promovare proiect studentii din cadrul Facultatii SAIAPM vor avea posibilitatea sa se informeze cu privire la activitatile de invatare la locul de munca derulate in cadrul proiectului, rezultatele proiectului si vor constientiza importanta acestor activitati pentru dezvoltarea de competente necesare pietei muncii si pentru gasirea unui loc de munca.
 
REZULTATE ASTEPTATE:
1 pagina web a proiectului, 1 pagina facebook a proiectului; pagina web si pagina facebook vor facilita actiunile de promovare a proiectului;
1 seminar de 4 ore organizat; 200 de participanti la seminar: 160 de studenti de la facultatea SAIAPM participanti, 25 de cadre didactice participante, 10 reprezentanti din partea agentilor economici, 5 participanti din echipa de implementare a proiectului; 2 ateliere de lucru organizate in cadrul seminarului; un atelier de lucru va fi organizat pentru profilul agricol si un atelier de lucru pentru profilul alimentar cu speaker absolvenți invitati; 4 acorduri de practica semnate; prin semnarea acestor acorduri se va consolida relatia de parteneriat cu agenti economici din domeniile agricol si industrie alimentara;
1 metodologie selectie grup tinta elaborata; metodologia va respecta principiile egalitatii de sanse; corespunde subactivitatii
150 de studenti selectati in grupul tinta; selectia se va realiza conform criteriilor mentionate in metodologia de selectie;
150 de conventii de practica elaborate si semnate de membrii grupului tinta; corespunde subactivitatii
1 metodologie de acordare a subventiilor elaborata si aplicata;
150 de studenti participanti la stagii de practica la parteneri;
 150 de caiete de practica tiparite si distribuite;
150 de subventii acordate; 1 sistem de masurare analize de teren utilizat in cadrul orelor de practica;
echipamente de protectie (150 halate, 75 de perechi cizme, 75 de perechi manusi) utilizate de studenti in timpul orelor de practica;
 cel putin 60 de ore de practica/student in conformitate cu planurile de invatamant ale fiecarei specializari;
1 ghid de bune practici pentru domeniul agricol si alimentar elaborat;
20 de studenti selectati care vor participa la stagii de internship organizate de parteneri;
20 de acorduri de internship incheiate intre partenerii organizatori si studentii selectati;
20 de certificate de internship eliberate de parteneri pentru participanti;
 1 metodologie de desfasurare a consilierii individuale si de grup elaborata,
150 de participanti la consilierea de grup si consiliere individuala, ore consigliere individuala si de grup/student participant:
 150 de planuri de dezvoltare a carierei elaborate de catre participanti,
150 de fise de consiliere intocmite de catre expertul consilier,
150 de teste de orientare motivationala aplicate (TOM) si 150 de chestionare NEOPIR aplicate studentilor din grupul tinta,
1 pachet de training „ Dezvoltarea abilitatilor de cautare a unui loc de munca”  
 150 de studenti participanti la activitatile de training, 4 ore de training/participant,
1 pachet de training „ Dezvoltarea abilitatilor de integrare la locul de munca ”
44% dintre studenți angajați la finalul proiectului
Back To Top