skip to Main Content
ADMITERE 2021
Studii de masterat

Asigurarea calității și siguranței alimentelor

Capacitate instituțională: 100 locuri
15 locuri bugetare
14 locuri cu taxă
1 loc etnic român fără taxă

Managementul procesării moderne a alimentelor

Capacitate instituțională: 40 locuri
18 locuri bugetare
12 locuri cu taxă

Managementul protecției mediului agricol

Capacitate instituțională: 30 locuri
17 locuri bugetare
13 locuri cu taxă

Managementul dezvoltării durabile a zonei rurale

Capacitate instituțională: 50 locuri
17 locuri bugetare
23 locuri cu taxă
7 – 13 iulie 2021
Tip concurs: concurs de admitere pe bază de dosare 
Criterii de selecție: media obținută la examenul de bacalaureat

1. fişa tip de înscriere , completată cu opţiunile candidatului pentru domeniile/specializările pentru care vrea să candideze, în ordinea preferinţelor;

2. diploma de bacalaureat sau adeverinţă eliberată de instituția de învățământ absolvită, în care se menţionează atât media generală de bacalaureat, cât şi notele obţinute la probele susţinute

3. certificatul de naştere;

4. adeverinţă medicală tipizată, din care să rezulte că este apt pentru admitere, respectiv studii;

5. trei(3) fotografii tip buletin (3 cm x 4 cm);

6. un dosar plic;

7. adeverinţă din care să rezulte calitatea de student integralist cu drept de înscriere la concursul de admitere, (pentru cei care se înscriu să urmeze în paralel o a doua facultate) respectiv diploma de absolvire a unei facultăţi în copie legalizată (la notar, pentru cei care au absolvit o facultate), dacă este cazul;

8. adeverinţă sau copie a legitimaţiei de înscriere la prima facultate, autentificată de secretariatul facultăţii la care s-a înscris prima dată;

9. chitanţă de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere.

Candidaţii care au absolvit anterior o altă facultate cu diplomă de licenţă, respectiv diplomă de absolvire, precum şi studenţii din universităţile de stat au obligaţia de a declara la înscriere dacă au urmat alte specializări şi perioadele în care au fost susţinuţi financiar de la bugetul de stat. 

Sesiunea 1 (vară)
Perioada de înscriere: 7-13 iulie 2021
Validare dosare înscriere: 7-14 iulie 2021
Proba orala – Interviu: 15-16 iulie 2021
Afișarea rezultatelor: 23 iulie 2021
Confirmare locuri: 26-29 iulie 2021, termen limită 29 iulie 2021 ora 12:00
Rezultate finale: 30 iulie 2021
 
Sesiunea 2 (toamnă)
MASTER
Perioada de înscriere: 6-10 septembrie 2021
Validare dosare înscriere: 10-12 septembrie 2021
Proba orala – Interviu: 13 septembrie 2021
Afișarea rezultatelor: 15 septembrie 2021
Confirmare locuri: 16-17 septembrie 2021, termen limită 17 septembrie 2021 ora 12:00
Rezultate finale: 20 septembrie 2021

CAZARE

DOCUMENTE

 

Back To Top