skip to Main Content

Workshop Food Waste

Facultatea de Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului din Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu a organizat în data de 13 iunie 2024 la sediul Fermei Didactice din satul Rusciori, județul Sibiu un workshop destinat identificării unor soluții comportamentale și tehnologice specifice, care pot conduce la reducerea semnificativă a risipei alimentare, pe fiecare verigă a lanțului alimentar.
Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului ”ADER 17.1.1 – Cercetări privind evoluția fenomenului risipei alimentare la nivel național, din perspectiva angajamentului României privind îndeplinirea obiectivului de dezvoltare durabilă”, finanțat de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
Proiectul este implementat în perioada 2023-2026 de către Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare-IBA București, în parteneriat cu: Universitatea de Știinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti, Universitatea “Valahia” din Târgoviște, Institutul Naţional de Cercetări Economice “Costin C. Kiriţescu” (INCE) al Academiei Române/Centrul de Economie Montană Vatra Dornei, Institutul pentru Cercetări în Economie Circulară şi Mediu „Ernest Lupan”, Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu și Academia de Studii Economice din București.
La eveniment au fost prezenți reprezentanți ai unor instituții publice, agenți economici, cadre didactice și studenți: Consiliul Județean Sibiu- Departamntul de Dezvoltare Durabilă, TUV Austria România, Direcția de Sănătate Publică Sibiu, Direcția Agricolă Județeană Sibiu, Liceul Tehologic de Industrie Alimentară ”Terezianum” Sibiu, S.C. Moara Cibin S.A., S.C. Blanchette by Ligia, S.C. Decris Soltutions Sib, S.C. Partsib SRL-Odissea Events Hall, ”Mangalița” de la Racovița, Restaurant Jules, Hotel Continental Forum, S.C. Vitoșa SRL.

Organizatorii mulțumesc tuturor participanților la eveniment!

#saipm, #ulbs, #foodwasteromania, #sustenabilitate, #consumresponsabil

Back To Top