skip to Main Content

În atenția anilor terminali – Chestionar pentru inserția absolvenților pe piața muncii

Absolvenții trebuie să completeze chestionarul pentru a putea fi semnată fișa de lichidare

https://ulbsibiu.questionpro.eu/a/TakeSurvey?tt=wuqSUnqTs8pPsfEC1vwGqw%3D%3D

Back To Top