skip to Main Content

Susținere licență-disertație februarie 2024

ÎN ATENŢIA ABSOLVENŢILOR CARE NU AU SUSŢINUT SAU NU AU PROMOVAT EXAMENUL DE DIPLOMĂ SAU DISERTAȚIE

Examenul de diplomă pentru specializările IPA, CEPA, IMAPA, MONTANOLOGIE, IPMA se va desfăşura în perioada 27-28 februarie 2024 astfel:
– 27.02.2024 proba scrisă, ora 10:00;
– 28.02.2024 proba orală, ora 10:00.
Examenul de disertație pentru specializările ACSA, MPMAlimentar, MDDZR, MPMAgricol se va desfășura în data de 28.02.2024.
Cererile de susținere a examenului de diplomă/disertație se vor depune la secretariatul facultății sau online pe adresa de email a facultății saiapm@ulbsibiu.ro până în data de 09.02.2024.
Dosarele cu actele necesare susținerii examenului de diplomă/disertație se vor depune la secretariatul facultății până în data de 03.02.2024.

Back To Top