skip to Main Content

Calendar examene licenta-disertatie 2023

Data susținerii examenului de diplomă/disertație

Tipul probei de examen

Programul de studii

26 iunie 2023

Proba scrisă

Ingineria produselor alimentare

Controlul și expertiza produselor alimentare

Inginerie și management în alimentație publică și agroturism

Montanologie (zi+ID)

Inginerie și protecția mediului în agricultură

27 iunie 2023

Proba orală

Managementul dezvoltării durabile a zonei rurale

Mnagementul protecției mediului agricol

28 iunie 2023

Proba orală

Ingineria produselor alimentare

Controlul și expertiza produselor alimentare

Inginerie și management în alimentație publică și agroturism

Montanologie (zi+ID)

29 iunie 2023

Proba orală

Inginerie și protecția mediului în agricultură

Asigurarea calității și siguranței alimentelor

Managementul procesării moderne a alimentelor

Back To Top