skip to Main Content

Programul de Schimburi de Studii Central European (CEEPUS)

Programul de Schimburi de Studii Central European (CEEPUS) reprezintă o rețea universitară internațională în spațiul central european care finanțează mobilități ale studenților și ale cadrelor didactice, între partenerii rețelei (network), pentru promovarea cooperării în domeniul învăţământului superior. Detalii privind programul se pot citi pe adresa: http://www.ceepus.info.

Studenţii și cadrele didactice ale Facultăţii de Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului au posibilitatea de a beneficia de mobilităţi în străinătate, în cadrul rețelei CEEPUS ”CIII-RS-1607-Resilient management of bioactive compounds from plants and organic wastes in Middle-Europe”, la care facultatea este parteneră din anul 2021. Această platformă interdisciplinară este destinată comunicării, schimbului de cunoștințe și de experiență între profesori și studenți, implicați în studiul compușilor bioactivi vegetali, în domeniul științelor fundamentale și aplicate, biologia plantelor, biochimie, fiziologie, chimie analitică, ecologie, siguranța alimentară, igienă, fitofarmacie, patologia plantelor și a altor direcții corelate. Această rețea este coordonată de Universitatea din Novi Sad, Serbia și cuprinde următoarele universități partenere: University of Banja Luka, University of East Sarajevo (Bosnia și Herțegovina), Trakia University of Stara Zagora, Agricultural University – Plovdiv (Bulgaria), University of Zagreb, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek (Croația), University of Montenegro (Muntenegru), University St. Kliment Ohridski – Bitola (Macedonia de Nord), University of Agriculture in Krakow (Polonia), University of Agronomical Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest and of Cluj-Napoca, ”Lucian Blaga” University of Sibiu (Romania), University of Kragujevac (Serbia), University of Prešov in Prešov, Slovak University of Agriculture in Nitra (Slovacia), University of Ljubljana, University of Maribor (Slovenia), Agricultural University of Tirana (Albania),

Bursele CEEPUS sunt acordate de către țara gazdă a mobilității, la nivelul național stabilit prin lege.

Candidaturile pentru mobilitățile CEEPUS între partenerii rețelei ”CIII-RS-1607-Resilient management of bioactive compounds from plants and organic wastes in Middle-Europe” se depun online (http://www.ceepus.info) până la 31 Octombrie pentru mobilități propuse a fi realizate în semestrul II și până la 15 Iunie pentru mobilitățile propuse pentru semestrul I al anului universitar.

Pentru informații suplimentare referitoare la aceste candidaturi și la disponibilitatea mobilităților, persoanele interesate sunt rugate să contacteze reprezentantul acestei rețele la facultatea ȘAIAPM-ULBS, Prof. univ. dr. habil. Simona Oancea: simona.oancea@ulbsibiu.ro

Back To Top