skip to Main Content

Anunț licență februarie 2022

ÎN ATENŢIA ABSOLVENŢILOR  CARE NU AU SUSŢINUT SAU NU AU PROMOVAT EXAMENUL DE DIPLOMĂ SAU DISERTAȚIE

Examenul de diplomă pentru specializările IPA, CEPA, IMAPA, MONTANOLOGIE, IPMA se va desfăşura în perioada 23-24 februarie 2022 astfel:

  • 23.02.2022 proba scrisă;
  • 24.02.2022 proba orală.

Examenul de disertație pentru specializările ACSA, MPMAlimentar, MDDZR, MPMAgricol se va desfășura în data de 24.02.2022.

Cererile de susținere a examenului de diplomă/disertație se vor depune la secretariatul facultății sau online pe adresa de email a facultății saiapm@ulbsibiu.ro în perioada 06.01.2022 – 31.01.2022.

      Dosarele cu actele necesare susținerii examenului de diplomă/disertație se vor depune la secretariatul facultății în data de 07.02.2022.    

Back To Top