skip to Main Content

Procese verbale de validare/invalidare turul I de alegeri pentru studenții reprezentanți în Consiliile Facultăților și Senatul ULBS

Prin prezentele procese verbale se declară invalide alegerile din turul I pentru studenții reprezentanți în Consiliile Facultăților și Senatul ULBS la Facultățile de Drept, Inginerie, S.A.I.A.P.M., Științe Economice, Litere și Arte, Științe, Medicină, Științe Socio-Umane, Teologie, datorită neîndeplinirii cvorumului.

Turul II de alegeri va avea loc în data de 22.11.2021 în intervalul orar 10-18.

Back To Top