skip to Main Content
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

STUDENȚI

In conformitate cu Regulamentul privind acordarea burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţi, tipurile de bursă care pot fi acordate în anul univ. 2017/2018 semestrul II,  sunt :
-burse de excelenţă (ştiinţifică, sportivă, cultural artistică)
-burse de excelenţă „Merit olimpic internaţional”
-burse de merit
-burse de studiu
-burse de ajutor social
-burse de ajutor social ocazional
 
Bursele de excelenţă se acordă prin concurs pe o perioadă de 12 luni (sunt cele stabilite la începutul anului universitar 2017/2018)
 
Dosarele pentru Bursele de ajutor social şi Bursele de excelenţă se vor depune la secretariatul Facultăţii ŞAIAPM, în perioada 05.03.2018 – 07.03.2018 în intervalul orar 13,00 – 15,00.
 
Rugăm solicitanţii acestor categorii de burse să studieze cu atenţie Regulamentul şi să includă în dosarele depuse la secretariat, toate documentele specificate în acesta. Studenţii care solicită bursă de ajutor social, în mod obligatoriu să
descarce de pe site-ul Facultăţii ŞAIAPM, Anexa nr 1 şi Declaraţia pe proprie răspundere prevăzută în Regulament.
 
Salariul net minim /luna : 1065,00 lei/luna noiembrie, decembrie 2017  si 1162,00 lei luna ianuarie 2018
 
Se va lua in calcul venitul pe lunile : NOIEMBRIE, DECEMBRIE, IANUARIE 2018
Studenţii care vor obţine una din categoriile de bursă prevăzută în Regulament vor avea nevoie pentru virarea sumelor aferente în cont, de un card ISIC –BRD.
Reprezentanţii băncii BRD vor veni în facultate pentru a face carduri la o dată pe care o vom anunţa ulterior.
BURSE DE AJUTOR SOCIAL SEMESTRUL II
Fondul burselor de ajutor social nu poate depasi 10% din fondul de burse atribuit Universitatii “Lucian Blaga” Sibiu.
Bursele de ajutor social se acorda la cerere studentilor de la programele de licenta si masterat de tip Bologna :
Pot beneficia de bursă de ajutor social cu caracter permanent, pe durata unui semestru, studenții fără taxă integraliști de la programele de licență și master, care nu beneficiază de bursă de studiu sau bursă de merit, în ordinea de prioritate stabilită mai jos:
  1. Studenții integraliști orfani ori cei proveniți din casele de copii sau plasament familial care nu realizează venituri;
  2. Studenții integraliști bolnavi, aflați în evidența unităților medicale, cu următoarele afecțiuni: boli maligne, limfoame, talasemii, scleroze multiple, bolnavi de SIDA, insuficiență renală cronică, sindromuri de malabsorbție grave, epilepsie, boli imunologice, care suferă de diabet, cardiopatii congenitale, bolnavi TBC, care sunt infestați cu virusul HIV, hepatită cronică, astm bronșic, spondolită anchilozantă, reumatism articular acut, glaucom, miopie gravă, (art. 12, Anexa 2 la HG: nr.558/1998)
  1. studenții integraliști a căror familie nu a realizat în cele 3 luni consecutive, anterioare depunerii cererii, un venit mediu pe membru de familie, mai mare decât venitul minim net pe economie publicat de INS, calculat ca medie a veniturilor nete ale celor 3 luni.
Bursa de ajutor social integrala sau partiala se poate acorda la inceputul anului universitar, precum si la inceputul semestrului al II-lea.
Aceasta se revizuieste la inceputul semestrului al II-lea, in situatia aparitiei de noi cazuri, care se incadreaza in criteriile de acordare a burselor stabilite, sau se pierde daca s-au modificat conditiile materiale ce au permis acordarea ei.
Actele necesare pentru acordarea bursei de ajutor social se depun la Decanatul
Facultăţii  în perioada 05.03.2018- 07.03.2018  intre orele 13,00-15,00.
Pentru întocmirea dosarelor vă rugăm să consultați Regulamentul privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenți aici
Venitul pe membru de familie se va calcula astfel:
 
venit mediu net (părinţi/soţ/soţie + student) pe lunile nov,.dec.,ian.
număr membrii / familie
 
DOSARELE INCOMPLETE NU VOR FI ACCEPTATE!
BURSELE PE SEMESTRUL II, AN UNIVERSITAR 2017-2018, SE VOR ACORDA ÎN CONFORMITATE CU “ Regulamentul privind acordarea burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţi”, aprobat în şedinţa de Senat ULBS 3845 / 28.09.2017

SEMESTRUL I

02 oct. 2017 – 23 dec. 2017 (12 săptămâni) – Activități didactice
24 dec. 2017 – 07 ian. 2018 (2 săptămâni) – Vacanță de Crăciun
08 ian. 2018 – 21 ian. 2018 (2 săptămâni) – Activități didactice
22 ian. 2018 – 11 feb. 2018 (3 săptămâni) – Sesiune de examene
12 feb. 2018 – 18 feb. 2018 (1 săptămână) – Vacanță de primăvară
19 feb. 2018 – 25 feb. 2018 (1 săptămână) – Sesiune de restanțe

SEMESTRUL II

26 feb. 2018 – 08 apr. 2018 (6 săptămâni) – Activități didactice
09 apr. 2018- 15 apr. 2018 (1 săptămână) – Vacanță de Paște
16 apr. 2018 – 10 iunie 2018 (8 săptâmâni) – Activități didactice
11 iunie 2018 – 01 iulie 2018 (3 săptămâni) – Sesiune de examene
02 iulie 2018 – 22 iulie 2018 (3 săptămâni) Practică
22 iulie 2018 – 29 iulie 2018 (1 săptămână) – Sesiune de restanțe și măriri de notă
30 iulie 2018 – 30 sept. 2018 – Vacanta de Vară
10 sep. 2018 – 16 sep. 2018 (1 săptămână) – Sesiune de reexaminări și re-reexaminări

Pentru studenții din anul 4 licență și 2 master:

SEMESTRUL II

26 feb. 2018 – 08 apr. 2018 (6 săptămâni) – Activități didactice
09 apr. 2018- 15 apr. 2018 (1 săptămână) – Vacanță de Paște
16 apr. 2018 – 10 iunie 2018 (8 săptâmâni) – Activități didactice
11 iunie 2018 – 01 iulie 2018 (3 săptămâni) – Sesiune de examene
02 iulie 2018 – 08 iulie 2018 (1 săptămână) – Sesiune de restanțe și măriri de notă
09 iulie – 31 iulie 2018 – Licență / Disertație

 

Licență - învățământ cu frecvență

 

Ingineria produselor alimentare

Anul I - Asistent univ. dr. Daniela Maria ŞANDRU

Anul II - Șef lucrări univ. dr. ing. Anca TULBURE

Anul III - Șef lucrări univ. dr. ing. Ciprian CĂPĂȚÂNĂ

Anul IV - Șef lucrări univ. dr. ing. Claudia OGNEAN

Controlul și expertiza produselor alimentare

Anul I - Șef lucrări univ. dr. ing. Mihai VĂDUVA

Anul II - Conf. univ. dr. Monica CREȚU

Anul III - Șef lucrări univ. dr. ing. Maria IANCU

Anul IV - Șef lucrări univ. dr. ing. Mihai OGNEAN

Biotehnologii pentru industria alimentară

Anul III -  Șef lucrări univ. dr. ing. Otto KETNEY

Anul IV - Conf. univ. dr. ing. Monica MIRONESCU

Inginerie și management în alimentație publică și agroturism

Anul I - Conf. univ. dr. ing. Ioan VONICA

Anul II - Prof. univ. dr. ing. Anca ȘIPOȘ

Anul III - Prof. univ. dr. ing. Mihaela TIȚA

Anul IV - Șef lucrări univ. dr. ing. Cristina Danciu

Montanologie

Anul I - Șef lucrări univ. dr. ing. Ioan PĂȘCĂNUȚ

Anul II - Șef lucrări univ. dr. ing. Cristina MOISE

Anul III - Conf. univ. dr. biol. Mihaela ANTOFIE

Anul IV - Șef lucrări univ. dr. biol. Iuliana ANTONIE

Inginerie și protecția mediului în agricultură

Anul I - Șef lucrări univ. dr. Simona SPÂNU

Anul II - Șef lucrări dr. ec. Daniela SIMTION

Anul III - Șef lucrări univ. dr. ing. Cristina MOISE

Anul IV - Conf. univ. dr. ing. Maria TĂNASE

 

 

Licență - învățământ la distanță

 

Ingineria produselor alimentare

Anul I - Prof. univ. dr. Simona OANCEA

Anul II - 

Anul III - Prof. univ. dr. ing. Ovidiu TIȚA

Anul IV - 

Montanologie

Anul I - Prof. univ. dr. ing. Camelia SAVA

Anul II - Prof. univ. dr. ing. Camelia SAVA

Anul III - Prof. univ. dr. ing. Camelia SAVA

Anul IV - Prof. univ. dr. ing. Camelia SAVA

 

Master

 

Asigurarea calității și siguranței alimentelor

Anul I - Șef lucrări univ. dr. ing. Olga DRĂGHICI

Anul II - Șef lucrări univ. dr. ing. Mariana PĂCALĂ

Managementul procesării moderne a alimentelor

Anul I - Prof. univ. dr. Neli DARIE

Anul II - Conf. univ. dr. ing. Ion MIRONESCU

Managementul protecției mediului agricol

Anul I - Conf. univ. dr. ing. Mirela CĂRĂTUȘ

Anul II - Șef lucrări univ. dr. ec. Daniela SIMTION

Managementul dezvoltării durabile a zonei rurale

Anul I - Conf. univ. dr. ing. Mirela CĂRĂTUȘ

Anul II - Șef lucrări univ. dr. ing. Mihai POP

 

 

ANUNȚURI

Back To Top