skip to Main Content
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

 

Numele proiectului: Valori ale cunoașterii tradiționale în susținerea Regiunii Gastronomice Europene Sibiu 2019

Contract nr. 71065/4 sept 2017

ACȚIUNE COFINANȚATĂ DE CONSILIUL LOCAL SIBIU ȘI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU

Coordonator conf. univ. dr. Maria Mihaela Antofie, Facultatea de Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului

 

 

Facultatea de ȘAIAPM, responsabil: Prof. univ. dr. ing. Camelia SAVA

 

Facultatea de Teologie, responsabil: Pr Prof. univ. Nicolae CHIFĂR

 

Facultatea de Științe Economice, responsabil: Șef lucrări Camelia BUDAC

 

Facultatea de Științe Socio-Umane, responsabil prof.univ.dr. Horațiu RUSU

 

Facultatea de Științe, responsabil Lector dr. Oana DANCI

 

Biblioteca ULBS, responsabil, Șef lucr. dr. Rodica VOLOVICI

 

Rectorat

 

 

Despre proiect


Cunoașterea tradițională ca și concept este susținută și protejată de UNESCO, ca parte a patrimoniului cultural imaterial numit adeseori intangibil (PCI). În acest sens, sub umbrela UNESCO (luând în considerare importanța patrimoniului cultural imaterial pentru geneza, perpetuarea și continua dezvoltare a diversității culturale precum și  rolul de garant al dezvoltării durabile, așa cum a fost subliniat prin Recomandarea UNESCO asupra salvgardării culturii tradiționale și populare din 1989, prin Declarația Universală a UNESCO asupra Diversității Culturale din 2001 și prin Declarația de la Istanbul din 2002, adoptată la a Treia masa rotundă a miniștrilor culturii) a fost adoptată Convenția pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial care are drept scopuri: [a] salvgardarea patrimoniului cultural imaterial, [b] respectarea patrimoniului cultural imaterial al comunităților, grupurilor și indivizilor care aparțin acestora [c] sensibilizarea, la nivel local, național și internațional, asupra importanței patrimoniului cultural imaterial și recunoașterii sale reciproce; și [d] cooperarea și asistența internațională. Convenția a fost ratificată de România prin Legea 410/2005. Cu 11 ani în urmă, cunoașterea tradițională ca parte a patrimoniului cultural imaterial a fost deja recunoscută la nivel global pentru valoarea ei asupra conservării și utilizării durabile a diversității biologice (diversitatea genetică, a speciilor și ecosistemelor) fiind protejată prin prevederile articolului 8j al Convenției privind diversitatea biologică, adoptată la Summit-ul Pământului de la Rio de Janeiro (Brazilia), în 1992 și ratificată de România prin legea 58/1994. Cunoașterea tradițională stă la baza genezei și dezvoltării gastronomiei locale tradiționale și constituie un real izvor de inspirație pentru viitorul turismului în general și al celui gastronomic în particular.

Odată cu acordarea titlului de Regiune Gastronomică Europeană 2019, o valoare adăugată Sibiului ca atracție turistică de marcă este dată de evenimentele gastronomice, bucătăria restaurantelor și pensiunilor care oferă ceva nou, particular, atrăgător pentru menținerea turiștilor în regiune. Se adaugă o altă trăsătură turismului actual și anume gastronomia, particularizând noțiunea de turism gastronomic integrat dezvoltării durabile regionale. Oferta culturală materială este completată astfel de cea culturală – imaterială, contribuind la diversificarea paletei de oferte atractive în particular pentru turiști străini. În sens larg, turismul gastronomic este definit de extinderea traseelor turistice către producători, de angajare într-o rețea bine organizată a unui turism integrat regiunii de origine a resurselor sau produselor culinare fie prin vizitarea fermelor, pensiunilor, restaurantelor, fie prin accesarea festivalurilor, târgurilor și zonelor specifice, în care degustarea alimentelor în peisajul de origine va constitui motivul principal al deplasării și menținerii în regiune. În acest context, Enciclopedia Britanica definește “gastronomia” ca arta de a selecta, prepara, servi și a te bucura de o masă bună. În 2002, Long definește „turismul culinar” ca: experiența de a cunoaște alte regiuni prin prisma unei mese bune. În același an, Wolf definește „turismul gastronomic” ca fiind similar celui culinar, adică: de a explora și a te bucura la destinație de alimente și băutură și de a savura experiențe gastronomice unice (Citat de Kivela, J., și Crotts, J.C. în 2005 în lucrarea Gastronomy tourism: A meaningful travel market segment. Journal of Culinary Science & Technology, 4 [2-3]: 39-55.). Între timp, termenul este susținut în această formă pentru ca în 2005 să fie considerat extrem de valoros pentru economia locală, în aceeași publicație. În plus, este susținută ideea promovării în context internațional, național, regional, în mediul on line și mai ales a conștientizării comunităților interesate pentru valoarea și valențele acestuia. Se adaugă aici, pentru asigurarea sustenabilității turismului gastronomic, noi valențe culturale precum: colectarea și testarea de rețete locale sau inovative cu origine în cele locale, identificarea, caracterizarea și asigurarea utilizării sustenabile a resurselor alimentare originale care stau la baza gustului local al rețetelor, evidențierea valorilor naturale asociate accesării gastronomiei locale. Cu alte cuvinte, turismul gastronomic devine catalizator al revitalizării proceselor micro-economiei locale, al conștientizării valorii cunoașterii tradiționale asociate gastronomiei locale pentru ridicarea nivelului de trai. Gastronomia se definește, în acest fel, ca produs de destinație turistică cu efecte secundare benefice, în toată economia regională prin cele patru categorii: recreațională, existențială, de reorientare și experimentare gastronomică. Cea mai încărcată în plăcerea de a degusta, a cunoaște noi experiențe culinare se consideră că este cea de tip existențial. Această categorie de turiști (care practică turismul gastronomic existențial) doresc să cunoască produse gastronomice cu gust local, rețete, modul de producere, forme inovative și tradiționale, devenind astfel catalizatori ai revitalizării conexiunii dintre zonele rurale și cele urbane, cu rețele de restaurante ce devin parte a unui proces concret de regionalizare prin promovarea gastronomiei locale fie în context tradițional, fie inovativ. Dezvoltarea micro-centrelor pentru procurarea de resurse alimentare locale care stau la baza gustului produselor gastronomice unice conduce implicit la accesarea de noi mecanisme financiare pentru susținerea economiei rurale în context regional și implicit a celor de tip urban specific municipiului Sibiu. Astfel, turismul gastronomic poate constitui o formă superioară de exploatare și accesare a întregului patrimoniu cultural imaterial și material construit sau natural cu efecte economice benefice asupra Sibiului și locuitorilor lui pe termen mediu și lung. Proiectul va avea ca țintă pentru conștientizarea publicului privind Programul Sibiu Regiune Gastronomică Europeană 2019 prin contact direct în Sibiu și microregiunile lui. În acest sens sunt prevăzute evenimente de contact cu publicul atât în Sibiu cât și în afara lui. Proiectul va avea contribuție directă în atingerea obiectivului general al Programului Sibiu Regiune Gastronomică Europeană 2019 promovând în acest sens rolul de catalizator al orașului Sibiu, al spațiului universitar, al cetățenilor orașului și județului.

 

Evenimente și activități


Eveniment / activitate 1. MANAGEMENTUL PROIECTULUI

Eveniment / activitate 1.1   Denumire: Secretariatul general de tip centralizat al proiectului – responsabil: Facultatea de ȘAIAPM

Eveniment / activitate 1.2    Denumire: Lansarea proiectului – responsabil: Facultatea de ȘAIAPM

Eveniment / activitate 1.3 Denumire: Elaborarea și tipărirea produselor pentru promovarea proiectului – responsabil: Facultatea de ȘAIAPM

Eveniment / activitate 1.4 Denumire: Managementul calității proiectului – responsabil: Facultatea de ȘAIAPM

Eveniment / activitate 1.5 Denumire: Conferință pentru închiderea proiectului – responsabil: Facultatea de ȘAIAPM

Eveniment / activitate 2. Activități de documentare și inventariere

Eveniment / activitate nr. 2.1. Denumire: Inventarierea piețelor agro-alimentare din Sibiu responsabil Facultatea de SAIAPM

Eveniment / activitate nr.2.2. Denumire: Documentare pentru organizarea unei Expoziții publice de fotografie istorică ” O frescă a societății și un tezaur istoric în imaginile atelierelor fotografice de epocă din Sibiu (1854–1948)” responsabil Biblioteca ULBS.

Eveniment / activitate nr.2.3. Denumire: Inventarierea standardizată (FAO) a resurselor alimentare Responsabil Facultatea de SAIAPM

Eveniment / activitate nr.2.4. Denumire: Informare și studiu pilot privind evaluarea gradului cunoaștere, deschidere și interes față de turismul gastronomic la nivel de comunități rurale Responsabil Facultatea de Științe Socio-Umane

Eveniment / activitate 2.5 Denumire: Culegerea de informații privind proveniența geografică a materiei prime și a preparatelor culinare oferite în restaurante și în cadrul festivalurilor de cultură gastronomică din regiune – Responsabil Facultatea de Științe Economice

Eveniment / activitate 2.6 Denumire: Cercetare și documentare în arii protejate. Responsabil – Facultatea de Științe

Eveniment / activitate 3. EVENIMENTE GASTRONOMICE

Eveniment / activitate nr. 3.1.  Denumire: Degustări de Florar – Responsabil Facultatea de SAIAPM

Eveniment / activitate nr. 3.2  Denumire: Degustări de Cireșar – Responsabil Facultatea de SAIAPM

Eveniment / activitate 3.3  Denumire: Fabrica de mâncare – Responsabil Facultatea de SAIAPM

Eveniment / activitate 3.4 Denumire: Cercetare pentru Mâncare – gastronomie moleculară – Responsabil Facultatea de SAIAPM

Eveniment / activitate 3.5  Denumire: Toamna se numără bobocii – Responsabil Facultatea de SAIAPM

Eveniment / activitate 3.6   Denumire: Halloween studențesc – Responsabil Facultatea de SAIAPM

Eveniment / activitate 4. Workshop-uri, seminarii și expoziții

Eveniment / activitate 4.1.  Denumire: Seminar cu titlul “O frescă a societăţii şi un tezaur istoric în imaginile atelierelor fotografice de epocă din Sibiu (1854–1948). Valorificare şi digitizare” – Responsabil Biblioteca ULBS

Eveniment / activitate 4.2. Denumire: Seminar teologic pentru susținerea programului Sibiu Regiune Gastronomică Europeană 2019 – Responsabil Facultatea de Teologie.

Eveniment / activitate 4.3.  Denumire: Workshop pe tema turismului gastronomic în situl Natura 2000 Sighișoara Târnava Mare – Responsabil Facultatea de Științe

Eveniment / activitate 4.4. Denumire: Workshop pe tema turismului gastronomic în Situl Natura 2000 Frumoasa – Responsabil Facultatea de Științe

Eveniment / activitate 4.5. Denumire Seminar cu tema dezbaterii rezultatelor documentării și cercetării pentru organizarea expoziției fotografice O frescă a societăţii şi un tezaur istoric în imaginile atelierelor fotografice de epocă din Sibiu (1854–1948). Valorificare şi digitizare – Responsabil Biblioteca ULBS.

Eveniment / activitate 4.6. Denumire: Workshop teologic pentru susținerea programului Sibiu Regiune Gastronomică Europeană 2019 – Responsabil Facultatea de Teologie

Eveniment / activitate 4.7. Denumire: Organizarea unui workshop cu reprezentanții restaurantelor și producătorilor locali privind oportunitatea includerii în meniurile restaurantelor a produselor specifice gastronomiei regionale Responsabil – Responsabil Facultatea de Științe Economice

Eveniment / activitate 4.8 Denumire seminar cu studenții ULBS pe tema “O frescă a societăţii şi un tezaur istoric în imaginile atelierelor fotografice de epocă din Sibiu (1854–1948). Valorificare şi digitizare

Eveniment / activitate 4.9. Denumire: Workshop pentru prezentarea raportului de cercetare referitor la turismul gastronomic în ariile protejate – Responsabil Facultatea de Științe.

Eveniment / activitate 4.10. Denumire: Atelier de lucru privind dezvoltarea conceptului de amprentă gastronomică – Responsabil Facultatea de ȘAIAPM.
Eveniment / activitate
4.11. Denumire: Seminar teologic – reflecții cu privire la activitățile de susținere a programului Sibiu Regiune Gastronomică Europeană 2019 – Responsabil Facultatea de Teologie.

Eveniment / activitate 4.12. 

Denumire: Expoziție publică de fotografie istorică ” O frescă a societății şi un tezaur istoric în imaginile atelierelor fotografice de epocă din Sibiu (1854–1948)” – Responsabil Biblioteca ULBS.

 

Back To Top