skip to Main Content
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Montanologie

 

Specializarea MONTANOLOGIE este acreditată şi pregăteşte ingineri pentru agricultură şi zootehnia zonelor colinare şi montane. Specializaerea beneficiază de cadre didactice doctori sau doctoranzi în profil şi răspunde nevoilor actuale ale setului românesc în vederea unei dezvoltări durabile. Absolvenţii specializării sunt pregătiţi pentru a activa în:

  • ferme agricole de producţie vegetală;
  • ferme zootehnice;
  • oficii de consultanţă;
  • agroturism.

 

Plan învăţământ

Back To Top