skip to Main Content
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU
Serviciul Cultură, Sport și Turism

Titlul proiectului: Istoria bucătăriei fine sibiene: de la Renaștere până în zilele noastre

Locul de desfăşurare a proiectului: spațiile ULBS

 

Evenimente

Workshop-uri cu titlul Consolidarea identității gastronomice sibiene – Responsabil: Facultatea de ȘAIAPM, Biblioteca ULBS și Facultatea de Științe.

Obiectivul workshop-urilor este de a dezbate cu factorii interesați rezultatele documentărilor și inventarierilor din teren nr. 2 ale proiectului, de a contacta factorii interesați pentru informarea și conștientizarea cu privire la rezultatele estimate ale proiectului, împărtășirea de idei, sugestii pentru atingerea obiectivelor generale. Se estimează participarea a câte 50 de participanți.

Data şi durata estimată a evenimentului: iunie: 1 zi, iulie: 1 zi și octombrie: 1 zi.

Locul de desfășurare a evenimentului: Spațiile ULBS.

Gustos. Românesc!

Descrierea evenimentului: Demonstrație culinară în Piața Mică a Sibiului, realizată de producători locali, studenți și absolvenți ai ULBS și USAMV București. Pentru acest eveniment se va organiza un spațiu expozițional specific stânei românești și unei bucătării profesionale unde publicul poate viziona modul de pregătire a preparatelor ce urmează a fi degustate, cu respectarea normelor de igienă în vigoare. Preparatele tradiționale vor fi realizate. Activitatea va promova programul Regiunii Gastronomice Europene Sibiu 2019 și studenții vor distribui chestionare pentru conștientizarea publicului în acest scop.

Invitați: artiști și ansambluri folclorice.

Data şi durata estimată a evenimentului: 15 septembrie 2018

Durata montării şi demontării logisticii de spectacol pe domeniul public (numai dacă este cazul) 1 zi.

Locul de desfășurare a evenimentului: Piața Mică -Sibiu.

 

Expoziție temporară de fotografie laminată – prototip al expoziției permanente intitulată Istoria bucătăriei fine sibiene: de la Renaștere până în zilele noastre – Responsabil Biblioteca ULBS

Obiectivul expoziției este de a prezenta unui public cât mai larg din Sibiu, pentru prima dată, mărturii ale patrimoniului gastronomic sibian. Această expoziție va cuprinde fotografie ce va fi publicată în cartea proiectului și de asemenea vor fi selectate cele mai reprezentative pentru expoziția permanentă.

Se estimează participarea a 100 de persoane.

Data şi durata estimată a evenimentului: o zi în septembrie, 2018.

Locul de desfășurare a evenimentului: Spațiile ULBS.

Responsabil pentru implementarea activității: Lector. dr. Rodica Volovici

 

Cooking show – Responsabil Facultatea de SAIAPM

Evenimentul constă în montarea, prezentarea și degustarea de preparate culinare care valorifică resurse locale. Două echipe formate din absolvenți ai Școlii de bucătari Adi Hădean, vor participa la conferința de final cu o reprezentare culinară în fața unui juriu format din cel puțin 2 bucătari sibieni. Minim 20 persoane.

Subactivități: [1] elaborare produse gastronomice în laborator si [2] prezentarea preparatelor gastronomice, jurizarea și realizarea de interviuri, fotografii;

Data şi durata estimată a evenimentului: 14 noiembrie, 2018 pentru cooking-show și documentarea din mai până la 1 noiembrie.

Locul de desfășurare a evenimentului spațiile: spațiile ULBS.

 

Istoria bucătăriei fine sibiene: de la Renaștere până în zilele noastre (Expoziție permanentă de fotografie veche)– Responsabil Biblioteca ULBS.

Obiectivul expoziției este de a prezenta pe suport durabil, în dimensiuni A0, imagini de epocă surprinse în cartea cu același nume pentru publicul sibian și cu impact pozitiv asupra turiștilor străini. Se estimează participarea a peste 100 de persoane.

Data şi durata estimată a evenimentului: 14 noiembrie 2018.

Locul de desfășurare a evenimentului: Biblioteca Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, Str. Lucian Blaga nr. 2A

Responsabil pentru implementarea activității: Lector dr. Rodica Volovici

 

Conferință pentru închiderea proiectului – responsabil: Facultatea de ȘAIAPM

În cadrul spațiilor ULBS, va fi organizată ceremonia de închidere a proiectului cu prezentarea publicului sibian a rezultatelor, a echipei proiectului și a produselor de proiect. Se estimează participarea a minim 100 de persoane.

Data şi durata estimată a evenimentului: 14 noiembrie, 2018.

Locul de desfășurare a evenimentului: Spațiile ULBS.

 

Activități

Publicarea broșurii: Conservarea la fermă a soiurilor de plante și raselor de animale importante pentru agricultura sibiană – Responsabil ȘAIAPM.

Broșura color, 20 pagini, format B5, copertă cartonată, printată în 200 de exemplare. Implică editare și tipărire. 150 de exemplare în Română și 50 de exemplare în Engleză. Broșura va cuprinde informația necesară recunoașterii oficiale a resurselor genetice tradiționale din localitățile județului Sibiu pentru susținerea necesității conservării lor la fermă. Această abordare este nouă pentru Regiune Gastronomică Europeană și pentru România.

Având în vedere Procesul Verbal al Comisiei de evaluare și selecție a proiectelor culturale, nr. 28751/13.04.2018, pentru a deconta cheltuielile cu tipăriturile (încadrate pe linia 1.5, capitol 1, cheltuieli de realizare a proiectului) și pentru o mai bună promovare, aveți obligația ca la depunerea decontului financiar-contabil final, să depuneți și Procesul verbal de predare-primire, încheiat între beneficiarul finanțării  și Centrul de Informare Turistică din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu. În urma încheierii procesului verbal, va rezulta faptul că cel puțin 50% din numărul de exemplare tipărite de către beneficiar în cadrul proiectului, a fost predat autorității finanțatoare, spre distribuire în scopuri turistice.

Data şi durata estimată a evenimentului: iunie – 14 noiembrie 2018.

Locul de desfășurare a evenimentului: Facultatea de ȘAIAPM.

Responsabil pentru implementarea activității: Conf. univ. dr. ing. Mirela Cărătuș.

 

Publicarea cărții și pliantului proiectului: Istoria bucătăriei fine sibiene: de la Renaștere până în zilele noastre – Responsabil Biblioteca ULBS

Carte color, 100 pagini, format B5, coperți cartonate printată în 600 de exemplare după cum urmează: câte 200 de exemplare în limbile română, engleză, și germană. Implică partea de editare și tipărire. Această publicație răspunde obiectivului central al Dosarului de Candidatură privind Consolidarea identității gastronomice.

Pliant color A4, 1200 de exemplare câte 400 de exemplare în limbile română, engleză, și germană.

Având în vedere Procesul Verbal al Comisiei de evaluare și selecție a proiectelor culturale, nr. 28751/13.04.2018, pentru a deconta cheltuielile cu tipăriturile (încadrate pe linia 1.5, capitol 1, cheltuieli de realizare a proiectului) și pentru o mai bună promovare, aveți obligația ca la depunerea decontului financiar-contabil final, să depuneți și Procesul verbal de predare-primire, încheiat între beneficiarul finanțării  și Centrul de Informare Turistică din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu. În urma încheierii procesului verbal, va rezulta faptul că cel puțin 50% din numărul de exemplare tipărite de către beneficiar în cadrul proiectului, a fost predat autorității finanțatoare, spre distribuire în scopuri turistice.

Data şi durata estimată a evenimentului: iunie – 14 noiembrie 2018.

Locul de desfășurare a evenimentului: Biblioteca Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, Str. Lucian Blaga nr. 2A

Responsabil pentru implementarea activității: Prof. asociat dr. Constantin ITTU, Oprescu Liliana.

Publicarea cărții: Valori ale patrimoniului natural pentru susținerea turismului gastronomic sibian. Responsabil Facultatea de Științe.

Carte color, 100 pagini, format B5, coperți cartonate printată în 400 de exemplare. Implică editare și tipărire. Cartea include date despre arii protejate, specii de plante sălbatice comestibile, folosirea lor în gastronomia tradițională și potențialul lor în dezvoltarea turismului gastronomic. Această carte publicată separat în limba română (200 exemplare) și engleză (200 exemplare), va constitui un element de noutate în contextul întregii Regiunii Gastronomice Europene.

Având în vedere Procesul Verbal al Comisiei de evaluare și selecție a proiectelor culturale, nr. 28751/13.04.2018, pentru a deconta cheltuielile cu tipăriturile (încadrate pe linia 1.5, capitol 1, cheltuieli de realizare a proiectului) și pentru o mai bună promovare, aveți obligația ca la depunerea decontului financiar-contabil final, să depuneți și Procesul verbal de predare-primire, încheiat între beneficiarul finanțării  și Centrul de Informare Turistică din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu. În urma încheierii procesului verbal, va rezulta faptul că cel puțin 50% din numărul de exemplare tipărite de către beneficiar în cadrul proiectului, a fost predat autorității finanțatoare, spre distribuire în scopuri turistice.

Data şi durata estimată a evenimentului: iunie – 14 noiembrie 2018.

Locul de desfășurare a evenimentului: spațiile ULBS, Facultatea de Științe.

Responsabil pentru implementarea activității: Lector dr. Oana Danci

Back To Top