skip to Main Content
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Inginerie și management în alimentație publică și agroturism

 

Misiunea specializării Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism
Specializarea “Inginerie şi Management in alimentaţie publică şi agroturism” urmăreşte formarea prin studii interdisciplinare a inginerilor economişti, cu o pregătire complexă în domeniul ingineriei alimentare, agroturismului şi al afacerilor, în concordanţă cu ultimele realizări pe plan mondial. Ei pot deveni specialişti cu o mare deschidere pentru activităţile de producţie, organizare, strategie, marketing, personal si administraţie din cadrul firmelor din domeniul alimentaţiei publice şi agroturismului.
 
Obiectivele specializării Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism
Domeniul Inginerie şi Management, specializarea “Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism”, are ca obiectiv îndeplinirea misiunii de a forma, specialişti cu o mare deschidere pentru activităţile de pregătire a alimentelor pentru unităţile de alimentaţie publică, de monitorizare a calităţii materiilor prime, a tehnologiei de pregătire pentru a asigura că produsele au calitatea corespunzătoare specificaţiilor, de organizare, strategie, marketing, personal si administraţie din cadrul firmelor din domeniul alimentaţiei publice şi agroturismului.
Specializarea, dă studenţilor, după patru ani, cunoştinţe profesionale necesare pentru a fi capabili să cunoască modul în care se pregătesc produsele pentru pentru unităţile de alimentaţie publică, ce servicii se oferă clienţilor în unităţile de agroturism, modul cu, se organizează unităţile de alimentaţie publică şi agroturism, cum să dezvolte o afacere în domeniul alimentaţiei publice şi agroturismului, strategiile de marketing în acest domeniu Pentru pregătirea alimentelor sunt necesare cunoştinţe de nutriţie, de tehnologii de preparare a alimentelor, a cunoştinţele despre aditivi şi influenţa lor asupra caracteristicilor senzoriale ale alimentelor, a tehnologiilor şi principiilor de procesare minimă, a cunoştinţelor de inocuitate a produselor alimentare. În felul acesta vor fi capabili să obţină alimente funcţionale, produse dietetice, să elaboreze alimente de tip bio şi eco, alimente cu caracteristici senzoriale deosebite, contribuind la diversificarea ofertei de alimente şi obţinerea de produse performante. Cunoaşterea tradiţiilor, a specificităţii turismului rural, a activităţilor şi serviciilor ce pot fi oferite, a construcţiilor specifice diferitelor zone, a exigenţelor cerute de amenajările agroturisrice le vor permite absolvenţilor să ofere clienţilor servicii de calitate şi să asigure rentabilitatea firmelor. Latura ecinomică a acestor întreprinderi este de o deosebită importanţă şi aceasta se asigură prin completarea cunoştinşelor cu aspecte economice. În acest sens planul de învăţământ cuprinde, în etape, formarea complexă a acestui specialist. Categoria de ştiinţe aplicate întregeşte pregătirea fundamentală realizată prin disciplinele: matematică statistică, biofizică , chimie organică, chimia alimentelor, , chimie fizică şi coloidală, chimie analitică şi instrumentală, biochimie, desen, programare, grafică computerizată, bazele economiei, geografia turismului. Pregătirea în domeniu se realizează prin discipline cum sunt : Management general, marketing general, inginerie mecanică, inginerie electrică, microbiologia produselor alimentare,biochimia produselor alimentare, igiena societăţilor de APAT, fenomene de transfer, operaţii unitare, nutriţie umană şi inocuitate, economia firmei, comunicare profesională, tehnica frigului şi climatizări, tehnologii generale în industria alimentară managementul mentenanţei, managementul şi infgineria mediului, contabilitate de gestiune şi managerială, finanţe, credite , controlul şi siguranţa alimentară etc
În categoria disciplinelor de specialitate intră două tipuri de discipline subliniind latura dublă a specializării absolvenţilor.
– pe de o parte latura managerială: Managementul producţiei şi serviciilor în APAT, Dezvoltarea afacerilor mici şi mijlocii în alimentaţie publică şi agroturism, Cercetări de marketing în alimentaţie publică şi agroturism, analiză economică,
-pe de altă parte latura tehnologică: Băuturi în alimentaţie publică, produse de origine vegetală în alimentaţie publică, produse de origine animală în alimentaţie publică, produse zaharoase şi de cofetărie în alimentaţie publică, produse de panificaţie , patiserie şi făinoase în alimentaţie publică, produse de catering, aditivi în industria alimentară, utilaje pentru alimentaţie publică, activităţi şi servicii agroturistice, turirsm rural, turism şi relaţii internaţională.
Back To Top