skip to Main Content
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Fișe discipline

Studii de licență

Anul I

 Analiza matematică
 Chimie organică
 Chimie anorganică și analitică
 Biofizică
 Chimie fizică și coloidală
 Programare și limbaje de programare
 Limba straină – engleza 1
 Educație fizica 1

 Chimia alimentelor
 Analiza instrumentală
 Biochimie
 Grafică asistată de calculator
 Elemente de inginerie mecanică
 Ecologie și protecția mediului
 Economie și contabilitate
 Limbă straină – engleză 2
 Educație fizica 2

Anul II
 Microbiologie generală
 Biochimia produselor alimentare
 Toxicologie şi inocuitatea produselor alimentare
 Fenomene de transfer
 Management și Marketing
 Inginerie electrică
Limbă straină – engleză 3
 Educație fizică 3

 Desen tehnic
 Microbiologie specială
 Aditivi și ingediente în industria alimentară
Operații și aparate în industria alimentară
 Principiile nutriției umane
 Tehnica frigului și climatizări în industria alimentară
 Igienă
 Limbă străină – engleză
 Educație fizică
 Practică

Anul III
Operații și aparate în industria alimentară
Utilaj în industria alimentară
 Politici şi strategii globale de securitate alimentară

Modelarea și automatizarea proceselor din industria alimentară I
 Tehnologii generale în industria alimentară: Tehnologii în industria moraritului I
 Tehnologii generale în industria alimentară: Tehnologii în industria laptelui si a produselor lactate I
Tehnologii generale în industria alimentară: Tehnologii în industria conservelor și a băuturilor răcoritoare I
Tehnologii generale în industria alimentară: Tehnologii în industria  fermentativa I

 Legislatie si protectia consumatorului
Modelarea și automatizarea proceselor din industria alimentară II
 Principii și metode neconvenționale în industria alimentară
 Tehnologii generale în industria alimentară: Tehnologii în industria moraritului II
 Tehnologii generale în industria alimentară: Tehnologii în industria laptelui si a produselor lactate II
Tehnologii generale în industria alimentară: Tehnologii în industria conservelor și a băuturilor răcoritoare II
Tehnologii generale în industria alimentară: Tehnologii în industria  fermentativa II
 Practică

Anul IV
 Controlul şi asigurarea calităţii în industria alimentară
Sisteme integrate de producție
 Inginerie în industria morăritului
 Inginerie în industria panificației
 Inginerie în industria fermentativă
 Inginerie în industria conservelor
 Inginerie în industria vinului și a produselor din vin
 Inginerie in industria laptelui și a produselor lactate
 Inginerie în industria amidonului și produselor zaharoase
 Inginerie în industria carnii
 Proiect tehnologic de specialitate

 Economia energiei în industria alimentară
 Ambalaje și design în industria alimentară
 Practică pentru elaborarea proiectului de diplomă 
 Proiect utilaj în industria alimentară

 Marketing
 Modelarea și automatizarea proceselor tehnologice din industria alimentară
 Management

Anul I

 Matematică
 Chimie organică
 Chimie anorganică si analitică
 Fizică
 Chimie fizică si coloidală
 Programare și limbaje de programare
 Engleză 1
 Educație fizică 1
 Statistică matematică
 Desen tehnic
 Biochimie
 Grafică asistată de calculator
 Elemente de inginerie mecanică
 Chimia alimentelor
 Engleză 2
 Educație fizică 2

Anul II
 Microbiologie generală
 Biochimia produselor alimentare
 Toxicologie și inocuitatea produselor alimentare
 Fenomene de transfer

 Management și marketing
 Analize senzoriale
 Engleză
 Educașie fizică 1
 Microbiologie specială
 Aditivi și ingrediente în industria alimentară
 Operații unitare în industria alimentară
 Principiile nutriției umane
 Principii si metode de conservare a produselor alimentare

 Ecologie și protecția mediului
 Igienă
 Educație fizică 2
 Practică

Anul III

 Operații unitare în industria aimentară
 Utilaje în industria aimentară
 Modelare si automatizarea proc în industria aimentară
 Controlul si expertiza în industria fermentativa
 Controlul și expertiza în industria carnii
 Controlul și expertiza în industria moraritului

 Principii si metode neconventionale în industria aimentară
 Tehnologii generale în industria aimentară
 Modelare si automatizarea proc în industria aimentară
 Controlul si expertiza în industria produselor zaharoase
 Controlul si expertiza în industria conservelor
 Controlul si expertiza în industria panificatiei

 Controlul si expertiza în industria vinului

 Controlul si expertiza în industria laptelui
 Practica

Anul IV

 Controlul calității și siguranța alimentară
 Proiect tehnologic de specialitate
 Controlul și expertiza în industria fermentativă
 Control și expertiza în industria amidonului și produselor zaharoase
 Controlul și expertiza în industria conservelor
 Contrulul și expertiza în industria cărnii
 Controlul și expertiza în industria morăritului
 Controlul și expertiza în industria panificației

 Contrulul și expertiza în industria vinului
 Controlul și expertiza în industria laptelui
 Controlul și expertiza în industria conservelor

 Autentificarea și controlul produselor alimentare

 Management
 Marketing
 Controlul si expertiza ambalării alimentelor
 Aditivi în industria alimentară
 Controlul microclimatului la depozitarea si trasportul alimentelor
 Sisteme de gestiune a datelor
 Legislația privind protecția consumatorului
 Tehnici de predicție a calității produselor alimentare
 Elaborarare proiect de diplomă

Anul I

 Statistică matematică

 Analiză matematică

 Informatică aplicată

 Chimie 1

 Chimie 2

 Biochimie

 Ecologie și protecția mediului agricol

 Agrometeorologie

 Topografie

 Bază energetică

 Microbiologie

 Botanică

 Limbă străină 

 Educație fizică

Anul II

 Fizică

 Geometrie descriptivă și desen tehnic

 Grafică asistată de calculator

 Mecanica fluidelor

 Surse, procese și produse de poluare

 Metode instrumentale de analiză în protecția mediului

 Monitorizarea factorilor de mediu

 Ecopedologie

 Știința solului

 Îmbunătățiri funciare și combaterea eroziunii solului

 Practică

 Remedierea solurilor poluate

 Ecofiziologie

 Limbă străină

 Educație fizică

Anul III

 Geologie

 Hidrologie și hidrogeologie

 Ecotoxicologie

 Surse de energie regenerabilă

 Practică

 Metode moderne de prevenire și combatere a dezastrelor

 Protecția integrată a plantelor

 Biotehnologii utilizate în protecția biodiversității

 Reconstrucție ecologică

 Agricultură ecologică

 Horticultură ecologică

 Zootehnie ecologică

 Economia mediului

Anul IV

 Gestionarea deșeurilor solide

 Studii de impact și evaluarea mediului

 Managementul apelor uzate

 Utilizarea GPS-ului în monitorizarea protecției mediului

 Practică

 Managementul calității mediului

 Managementul proiectelor

 Managementul resurselor de dezvoltare durabilă

 Legislația mediului

 Controlul integrat al populaţiilor de daunatori

 Contabilitate

Studii de masterat

Back To Top