skip to Main Content
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Conferința națională studențească
 
”Provocări și oportunități privind valorificarea deșeurilor agro-alimentare”,
 
18-20 aprilie 2019, Sibiu

Descriere

Conferinţa derulată sub egida Ministerului Educației Naționale reprezintă o iniţiativă nouă, apărută ca urmare a necesității unei abordări holistice privind impactul pe care îl are producția agricolă și alimentară asupra mediului. Conferința îşi propune să sprijine studenţii de la nivelurile de licenţă și masterat în demersul acestora de a realiza cercetări de valorificare a deșeurilor generate din agricultură și din industria alimentară, sub forma unor ingrediente bioactive, ambalaje din materiale biodegradabile, biofertilizatori, producerea de bioenergie, și nu numai.

Calendar

Conferinţa va avea loc în perioada 18-20 aprilie 2019 având ca program preliminar:
18 aprilie: sosirea participanților și Cina festivă
19 aprilie: deschiderea conferinței și prezentarea lucrărilor științifice studențești
20 aprilie: acordarea diplomelor; închiderea oficială a conferinței
 
Cei interesaţi să participe sunt invitaţi să completeze formularul de înregistrare online alăturat până în data de 30 martie 2019.
 
Lucrările științifice studențești realizate sub coordonarea unui cadru didactic, înscrise la conferință, vor fi prezentate oral (în programul PowerPoint) în limba română. Lucrările înscrise și susținute vor fi publicate în Programul conferinței.
 
Comitet științific:
Prof. univ. dr. habil. Simona OANCEA
Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului
 
Conf. univ. dr. ing. Adriana DABIJA
Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, Facultatea de Inginerie Alimentară
 
Conf. univ. dr. Felicia TUŢULESCU 
Universitatea din Craiova, Facultatea de Horticultură

Contact

              Sef lucrari dr. ing. Ognean MIHAI
              E-mail: mihai.ognean@ulbsibiu.ro

Înregistrare

[contact-form-7 404 "Not Found"]

IMPORTANT! Doar persoanele care vor expedia formularul de înregistrare vor fi incluse în lista participanţilor. În cazul în care o organizaţie va fi reprezentată de mai multe echipe, fiecare va completa formularul de înregistrare separat.

Sponsori
 

 

Back To Top