skip to Main Content
ADMITERE 2021
Învățământ la distanță (ID)
Calendar 
Sesiunea Iulie 2021
Perioada de înscriere: 1 martie-17 iulie 2021 astfel:
Validare dosare înscriere: 18-22 iulie 2021
Afișarea rezultatelor : 23 iulie 2021
Confirmare locuri : 26-29 iulie 2021, termen limită 29 iulie ora 12:00
Rezultate finale : 30 iulie 2021
Sesiunea Septembrie 2021
Perioada de înscriere: 01 august -10 septembrie 2021
Validare dosare înscriere: 10-14 septembrie 2021
Afișarea rezultatelor: 15 septembrie 2021
Confirmare locuri: 16- 17 septembrie 2021, termen limită 17 septembrie ora 12:00
Rezultate finale: 20 septembrie 2021

Înainte de a intra pe platforma de înscriere asigurăte că ai documentele scanate sau fotografiate. Fișierele nu trebuie să aibă o mărime mai mare de 5 Mb.

Fotocopiile documentelor necesare pentru a fi încărcate pe platformă sunt:

  • fotografie portret (opțional) (.jpeg)
  • diplomă de bacalaureat verso sau adeverință examen de bacalaureat (.jpeg sau .pdf)
  • act de identitate (BI/CI/Pașaport) (.jpeg sau .pdf)
  • certificat de naștere (.jpeg sau .pdf)
  • adeverință medicală (.jpeg sau .pdf)
  • în cazul în care plata nu se face online (vezi mai jos la modalități de plată) documentul care atestă efectuarea plății pe care să fie înscrise Facultatea de Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului și numele candidatului (.jpeg sau .pdf)
  • dacă este cazul, document ce atestă scutirea de taxă (vezi mai jos la modalități de plată) (.jpeg sau .pdf)

Stabilește ordinea prioritatilor specializărilor  

Ex: specializarea 1, specializarea 2 

Modalități de plată

Online cu cardul, plată prin mandat poștal, plată prin casieria bancara (OP sau transfer bancar) – CUI 4480173, RO98TREZ57620F330500XXXX. 
Scutirea de taxă se aplică în următoarele condiții:
– Candidaţii orfani cu vârsta de până la 26 ani – vor prezenta certificatul de deces al părintelui / părinţilor, în copie legalizată;
– Candidaţii salariaţi/copii ai salariaţilor Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu – vor prezenta adeverinţă din care să rezulte calitatea de salariat a candidatului sau, după caz, a unuia dintre părinţi;
– Copiii personalului didactic aflat în activitate – vor prezenta adeverinţă din care să rezulte că unul dintre părinţi este personal didactic în activitate. În cazul învăţământului preuniversitar adeverinţa va fi vizată de către Inspectoratul Şcolar Judeţean respectiv;
– Candidaţii proveniţi din Casele de Copii sau aflaţi în plasament familial – vor prezenta adeverinţă eliberată de către Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Copilului.
Studii de licență
Invățământ la distanță (ID)
Ingineria produselor alimentare
Capacitate instituțională: 50 locuri
25 locuri cu taxă
 

Montanologie

Capacitate instituțională: 50 locuri
50 locuri cu taxă
 

Fii la curent și abonează-te la:

Tip concurs: concurs de admitere pe bază de dosare 

Criterii de selecție: media obținută la examenul de bacalaureat

1. fişa tip de înscriere , completată cu opţiunile candidatului pentru domeniile/specializările pentru care vrea să candideze, în ordinea preferinţelor;

2. diploma de bacalaureat sau adeverinţă eliberată de instituția de învățământ absolvită, în care se menţionează atât media generală de bacalaureat, cât şi notele obţinute la probele susţinute

3. certificatul de naştere;

4. adeverinţă medicală tipizată, din care să rezulte că este apt pentru admitere, respectiv studii;

5. trei(3) fotografii tip buletin (3 cm x 4 cm);

6. un dosar plic;

7. adeverinţă din care să rezulte calitatea de student integralist cu drept de înscriere la concursul de admitere, (pentru cei care se înscriu să urmeze în paralel o a doua facultate) respectiv diploma de absolvire a unei facultăţi în copie legalizată (la notar, pentru cei care au absolvit o facultate), dacă este cazul;

8. adeverinţă sau copie a legitimaţiei de înscriere la prima facultate, autentificată de secretariatul facultăţii la care s-a înscris prima dată;

9. chitanţă de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere.

Candidaţii care au absolvit anterior o altă facultate cu diplomă de licenţă, respectiv diplomă de absolvire, precum şi studenţii din universităţile de stat au obligaţia de a declara la înscriere dacă au urmat alte specializări şi perioadele în care au fost susţinuţi financiar de la bugetul de stat. 

Sesiunea Iulie 2021
• Perioada de înscriere: 1 martie-17 iulie 2021 astfel:
Validare dosare înscriere: 18-22 iulie 2021
Afișarea rezultatelor : 23 iulie 2021
Confirmare locuri : 26-29 iulie 2021, termen limită 29 iulie ora 12:00
Rezultate finale : 30 iulie 2021

Sesiunea Septembrie 2021
• Perioada de înscriere: 01 august -10 septembrie 2021
Validare dosare înscriere: 10-14 septembrie 2021
Afișarea rezultatelor: 15 septembrie 2021
Confirmare locuri: 16- 17 septembrie 2021, termen limită 17 septembrie ora 12:00
Rezultate finale: 20 septembrie 2021

CAZARE

DOCUMENTE

 

Back To Top