skip to Main Content
ADMITERE

Agricultura, industria alimentară și protecția mediului susțin viața a miliarde de oameni. Alătură-te inginerilor din producție și cercetare care asigură hrana și aerul respirabil pentru ca civilizația umană să meargă înainte.

6 – 18 iulie 2020
Studii de licență
Invățământ la distanță (ID)
Ingineria produselor alimentare
Capacitate instituțională: 50 locuri
25 locuri cu taxă
 

Montanologie

Capacitate instituțională: 50 locuri
50 locuri cu taxă
 

Fii la curent și abonează-te la:

Tip concurs: concurs de admitere pe bază de dosare 

Criterii de selecție: media obținută la examenul de bacalaureat

1. fişa tip de înscriere , completată cu opţiunile candidatului pentru domeniile/specializările pentru care vrea să candideze, în ordinea preferinţelor;

2. diploma de bacalaureat sau adeverinţă eliberată de instituția de învățământ absolvită, în care se menţionează atât media generală de bacalaureat, cât şi notele obţinute la probele susţinute

3. certificatul de naştere;

4. adeverinţă medicală tipizată, din care să rezulte că este apt pentru admitere, respectiv studii;

5. trei(3) fotografii tip buletin (3 cm x 4 cm);

6. un dosar plic;

7. adeverinţă din care să rezulte calitatea de student integralist cu drept de înscriere la concursul de admitere, (pentru cei care se înscriu să urmeze în paralel o a doua facultate) respectiv diploma de absolvire a unei facultăţi în copie legalizată (la notar, pentru cei care au absolvit o facultate), dacă este cazul;

8. adeverinţă sau copie a legitimaţiei de înscriere la prima facultate, autentificată de secretariatul facultăţii la care s-a înscris prima dată;

9. chitanţă de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere.

Candidaţii care au absolvit anterior o altă facultate cu diplomă de licenţă, respectiv diplomă de absolvire, precum şi studenţii din universităţile de stat au obligaţia de a declara la înscriere dacă au urmat alte specializări şi perioadele în care au fost susţinuţi financiar de la bugetul de stat. 

Calendarul concursului de admitere LICENȚĂ cu frecvență

Sesiunea 1 (vară)

● Perioada de înscriere: 13-18 iulie 2020
● Afișarea rezultatelor: 22 iulie 2020
● Confirmare locuri: 24, 27 – 29 iulie 2020
● Rezultate finale: 30 iulie 2020

Sesiunea 2 (toamnă)
● Perioada de înscriere: 7 – 10 septembrie 2020
● Afișarea rezultatelor: 15 septembrie 2020
● Confirmare locuri: 16-18 septembrie 2020
● Rezultate finale: 19 sept. 2020

 

Calendarul concursului de admitere LICENȚĂ ID

Perioada de înscriere la sediul Facultății de Ș.A.I.A.P.M.: 13 – 29 iulie și 9 – 17 septembrie 2020;
Perioada de înscriere la sediul Departamentului pentru Învățământ la Distanță: 11 mai – 17 septembrie 2020
●Afișarea rezultatelor 13 septembrie 2020
● Confirmare locuri: 21 – 26 septembrie 2020
● Rezultate finale: 30 septembrie 2020

CAZARE

DOCUMENTE

 

Back To Top