skip to Main Content
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Admitere 2018

PROGRAME DE STUDIU

Studii de licență

 Ingineria produselor alimentare

Capacitate instituțională: 100

Locuri BUGET români, UE, SEE: 25

Locuri cu taxă români, UE, SEE: 17

Ambsolvenți licee mediul rural: 3

Rromi: 0

Locuri buget Rep. Moldova + diaspora: 2

 Ingineria produselor alimentare (ID)

Capacitate instituțională: 50

Locuri cu taxă români, UE, SEE: 25

Controlul şi expertiza produselor alimentare 

Capacitate instituțională: 40

Locuri BUGET români, UE, SEE: 25

Locuri cu taxă români, UE, SEE: 12

Ambsolvenți licee mediul rural: 3

Rromi: 0

Locuri buget Rep. Moldova + diaspora: 2

    Biotehnologii pentru industria alimentară 

Capacitate instituțională: 30

Locuri BUGET români, UE, SEE: 0

Locuri cu taxă români, UE, SEE: 30

Ambsolvenți licee mediul rural: 0

Rromi: 0

Locuri buget Rep. Moldova + diaspora: 0

    Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism

Capacitate instituțională: 50

Locuri BUGET români, UE, SEE: 20

Locuri cu taxă români, UE, SEE: 8

Ambsolvenți licee mediul rural: 7

Rromi: 0

Locuri buget Rep. Moldova + diaspora: 0

    Montanologie

Capacitate instituțională: 50

Locuri BUGET români, UE, SEE: 33

Locuri cu taxă români, UE, SEE: 12

Ambsolvenți licee mediul rural: 3

Rromi: 0

Locuri buget Rep. Moldova + diaspora: 2

  Montanologie (ID)

Capacitate instituțională: 50

Locuri cu taxă români, UE, SEE: 50

    Inginerie și protecția mediului în agricultură

Capacitate instituțională: 50

Locuri BUGET români, UE, SEE: 25

Locuri cu taxă români, UE, SEE: 16

Ambsolvenți licee mediul rural: 4

Rromi: 0

Locuri buget Rep. Moldova + diaspora: 0

Tip concurs: concurs de admitere pe bază de dosare 

Criterii de selecție: media obținută la examenul de bacalaureat

1. fişa tip de înscriere , completată cu opţiunile candidatului pentru domeniile/specializările pentru care vrea să candideze, în ordinea preferinţelor;

2. diploma de bacalaureat sau adeverinţă eliberată de instituția de învățământ absolvită, în care se menţionează atât media generală de bacalaureat, cât şi notele obţinute la probele susţinute

3. certificatul de naştere;

4. adeverinţă medicală tipizată, din care să rezulte că este apt pentru admitere, respectiv studii;

5. trei(3) fotografii tip buletin (3 cm x 4 cm);

6. un dosar plic;

7. adeverinţă din care să rezulte calitatea de student integralist cu drept de înscriere la concursul de admitere, (pentru cei care se înscriu să urmeze în paralel o a doua facultate) respectiv diploma de absolvire a unei facultăţi în copie legalizată (la notar, pentru cei care au absolvit o facultate), dacă este cazul;

8. adeverinţă sau copie a legitimaţiei de înscriere la prima facultate, autentificată de secretariatul facultăţii la care s-a înscris prima dată;

9. chitanţă de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere.

Candidaţii care au absolvit anterior o altă facultate cu diplomă de licenţă, respectiv diplomă de absolvire, precum şi studenţii din universităţile de stat au obligaţia de a declara la înscriere dacă au urmat alte specializări şi perioadele în care au fost susţinuţi financiar de la bugetul de stat. 

Calendarul concursului de admitere ZI

Sesiunea 1 (vară)

● înscrieri: 12 – 14 și 16-20 iulie 2018
● rezultate: 23 iulie 2018
● confirmarea locului: 24 – 27 iulie 2018
● rezultate finale: 30 iulie 2018

Sesiunea 2 (toamnă)
● înscrieri: 10 – 15 sept. 2018
● rezultate: 17 sept. 2018
● confirmarea locului: 18-20 sept. 2018
● rezultate finale: 21 sept. 2018

 

Calendarul concursului de admitere ID

Perioada de înscriere la sediul Departamentului IDIFR:
● 5 mai – 13 septembrie 2018;
● Afișarea rezultatelor 17 septembrie 2018
● Confirmare locuri: 18 – 20 septembrie 2018
● Rezultate finale: 21 septembrie 2018

Studii de masterat

Asigurarea calităţii şi siguranţei alimentelor

 • locuri fără taxă: 17
 • locuri fără taxă Rep. Moldova/diaspora:0
 • locuri cu taxă români, UE, SE: 13

Managementul procesării moderne a alimentelor

 • locuri fără taxă: 17
 • locuri fără taxă Rep. Moldova/diaspora:1
 • locuri cu taxă români, UE, SE: 13

Managementul protecţiei mediului agricol

 • locuri fără taxă: 17
 • locuri fără taxă Rep. Moldova/diaspora:1
 • locuri cu taxă români, UE, SE: 13

Managementul dezvoltării durabile a zonei rurale

 • locuri fără taxă: 17
 • locuri fără taxă Rep. Moldova/diaspora:1
 • locuri cu taxă români, UE, SE: 23

Tip concurs: concurs de admitere mixt / probă orală 

Criterii de selecție: 100% media obţinută la examenul de licenţă (diplomă) 
Proba de verificare a cunoștințelor de domeniu notată cu Admis/Respins

1. fişa tip de înscriere , completată cu opţiunile candidatului pentru domeniile/specializările pentru care vrea să candideze, în ordinea preferinţelor;

2. diploma de bacalaureat sau adeverinţă eliberată de instituția de învățământ absolvită, în care se menţionează atât media generală de bacalaureat, cât şi notele obţinute la probele susţinute

3. certificatul de naştere;

4. adeverinţă medicală tipizată, din care să rezulte că este apt pentru admitere, respectiv studii;

5. trei(3) fotografii tip buletin (3 cm x 4 cm);

6. un dosar plic;

7. adeverinţă din care să rezulte calitatea de student integralist cu drept de înscriere la concursul de admitere, (pentru cei care se înscriu să urmeze în paralel o a doua facultate) respectiv diploma de absolvire a unei facultăţi în copie legalizată (la notar, pentru cei care au absolvit o facultate), dacă este cazul;

8. adeverinţă sau copie a legitimaţiei de înscriere la prima facultate, autentificată de secretariatul facultăţii la care s-a înscris prima dată;

9. chitanţă de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere.

10. diplomă de licenţă/adeverinţă de absolvire eliberată de instituţii de învăţământ superior (de stat sau particulare) acreditate de MENCS, pentru programe de studii autorizate sau acreditate de ARACIS. Pentru absolvenţii de programe de studii oferite de universităţile private din ţară se solicită, în prealabil, avizul departamentului juridic din cadrul ULBS, indiferent de forma de şcolarizare pentru care candidează;

Sesiunea 1 (vară)
● înscrieri: 13 – 14 și 16-19 iulie 2018
● proba orală: 20 iulie 2018, începând cu ora 8:00
● rezultate: 23 iulie 2018
● confirmarea locului: 24-27 iulie 2018
● rezultate finale: 30 iulie 2018

Sesiunea 2 (toamnă)
● înscrieri: 10-15 sept. 2018
● proba orală: 17 sept. 2018, începând cu ora 10:00
● rezultate: 18 sept. 2018
● confirmarea locului: 19-20 sept. 2018
● rezultate finale: 21 sept 2018

 

Back To Top