skip to Main Content

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR DIN ANUL II DE STUDIU MASTER

ÎN  VEDEREA  DEPUNERII  DOSARULUI  PENTRU  SUSŢINEREA  EXAMENULUI  DE  DISERTAŢIE,  VĂ  ADUCEM  LA   CUNOŞTINŢĂ  CE  TREBUIE  SĂ CONŢINĂ  ACEST  DOSAR:

Dosarul de înscriere examenul de disertaţie

–       Dosar plic cu numele scris pe copertă;

–       Cerere de înscriere;

–       Diploma de licenţă în original sau diplomă echivalentă acesteia;

–       Diploma de bacalaureat în original;

–       Certificatul de naştere în original;

–       Fișa de lichidare

–       Lucrarea de disertaţie în format tipărit + formatul electronic, însotiţă de referatul coordonatorului ştiinţific şi de alte documente/formulare specifice, elaborate de Departamente şi care vor fi prezente în îndrumarele de alcătuire a lucrărilor de disertaţie;

–       Dovada achitării taxei de înscriere (dacă este cazul)

Back To Top