skip to Main Content

În atenția anului IV

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR DIN ANUL IV DE STUDIU

ÎN  VEDEREA  DEPUNERII  DOSARULUI  PENTRU  SUSŢINEREA  LICENŢEI,  VĂ  ADUCEM  LA   CUNOŞTINŢĂ  CE  TREBUIE  SĂ CONŢINĂ  ACEST  DOSAR:

Dosarul de înscriere examenul de licenţă

–       Dosar plic cu numele scris pe copertă;

–       Cerere de înscriere;

–       Diploma de bacalaureat în original sau diplomă echivalentă acesteia;

–       Certificatul de naştere în original;

–       Două fotografii tip buletin de identitate (se va scrie numele pe verso);

–       Fișa de lichidare;

–       Certificatul de competenţă lingvistică;

–       Lucrarea de licenţă în format tipărit + formatul electronic, însotiţă de referatul coordonatorului ştiinţific şi de alte documente/formulare specifice, elaborate de Departamente şi care vor fi prezente în îndrumarele de alcătuire a lucrărilor de licenţă;

–       Dovada achitării taxei de înscriere (dacă este cazul)

Back To Top