skip to Main Content

Selecție Erasmus+ studenți pentru semestrul II 2019-2020

Mobilități Erasmus +

Selecție Erasmus+ studenți pentru semestrul II 2019-2020

În data de 20 noiembrie 2019, ora 14.00, la Decanat, se va desfășura a doua rundă de selecție a studenților pentru mobilități Erasmus+ în semestrul II al anului universitar 2019-2020.

Uuniversitatile unde puteti face mobilitatea sunt afisate la etajul IV!

Acte necesare pentru înscriere:

– Formular de candidatură: un model se găsește la secretariat

– CV Europass: https://europass.cedefop.europa.eu/ro/documents/curriculum-vitae

– Scrisoare de motivație redactată în limba străină

– Extras după situația școlară a semestrului/semestrelor/anului/anilor precedenți: se face cerere la secretariat

– Atestat de cunoaștere a limbii străine: fie candidatul are deja atestat (Cambridge, etc.), fie se stabilește o dată ulterioară pentru examinare la Facultatea de Litere

-Fotocopii ale diplomelor și atestatelor profesionale obținute de candidat (opțional)

Informații suplimentare: monica.mironescu@ulbsibiu.ro sau responsabilii Erasmus pe universitățile partenere, sau tutorii de an.

Vă invităm să participați la interviu!

 

Cu stimă,

Echipa Erasmus+ ȘAIAPM

Back To Top