skip to Main Content
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
În conformitate cu procedura operațională PO-ULBS-CCOC-03 aprobată în ședința de Senat nr. 1411 din 30.03.2017, toți absolvenții programelor de studiu de licență, master şi doctorat din cadrul ULBS, care au absolvit începând cu promoția 2010/2011, au obligativitatea, înainte de a se prezenta la Biroul Acte Studii pentru ridicarea actului de studii, să parcurgă următoarele etape preliminare:
1.       Completarea online a Chestionarului de monitorizare a inserției pe piața muncii a absolventului ULBS prin accesarea link-ului: http://cariera.ulbsibiu.ro/inf ormatii-utile/chestionare/ si aici: http://www.ulbsibiu.ro/ro/stud enti/.
Totodata linkurile la care se vor putea completa aceste chestionare se pot urca pentru accesare si pe siteurile facultatilor.
2.       În urma completării chestionarului, absolventul va primi pe e-mail în format electronic Fișa absolventului ULBS avizată de către Centrul Consiliere și Orientare în Carieră (C.C.O.C.) din cadrul ULBS. Dacă nu va primi pe e-mailul declarat această fișă, se va prezenta personal la Centrul Consiliere și Orientare în Carieră (C.C.O.C.) în vederea ridicării Fișei absolventului ULBS avizată.
3.       Cu Fișa absolventului ULBS completată și avizată de C.C.O.C., și printată de către absolvent, acesta se va prezenta la Biroul Acte Studii în vederea ridicării actelor de studii.
4.       Personalul de la Biroul Acte Studii nu va elibera actele de studii decât dacă absolventul se prezintă cu Fișa absolventului ULBS avizată de C.C.O.C.
Back To Top