skip to Main Content
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Planificarea restantelor – SESIUNEA 18.07.2016-24.07.2016

Profil alimentar
PLANIFICARE RESTANTE ZI, ID,  MASTER, SEM.II, ANII I, II, III
IPA, CEPA, IMAPA. BIA, ACSA, MPMA 
 

DATA

EXAMINATOR

ORA

SALA

20.07.2016

Prof.univ.dr.ing.C.SAVA

10,00

B304

18.07.2016

Prof.dr.ing S. OANCEA

8,00

B402

21.07.2016

Prof.univ.dr.ing.O. TITA

11,00

B2

18.07.2016

Prof.univ.dr.ing.I. DANCIU

8,00

B1

20.07.2016

Prof.univ.dr.ch.N. DARIE

10,00

B110

20.07.2016

Prof.univ.dr.ing Mihaela TIŢA

11,00

B2

18.07.2016

Prof.univ.dr.ing.CIORTEA G.

10,00

B102

 

Conf.univ.Monica CREŢU

 

 

19.07.2016

Prof.dr.ing. V.NEDERITA

11,00

B402

18.07.2016

Prof.univ.dr.ing.Anca ŞIPOŞ

16,00

B1

18.07.2016

Ş.L.ing. M. PĂCALĂ

8,00

B403

19.07.2016

S.L.dr.ing.G.MOISE

11,00

B1

 

S.L.dr.ing. M. OGNEAN

 

 

20.07.2016

Ş.L.dr.ing.O.DRĂGHICI

8,00

B405

18.07.2016

SL.dr.ing.DANCIU C.

8,00

B1

18.07.2016

S.L.dr.ing.IANCU Maria Lidia

16,00

B402

18.07.2016

Ş.L.dr.ing.Ramona IANCU

14 ,00

B208

 

S.L.dr.ing.Ecaterina LENGYEL

 

 

18.07.2016

Conf.univ.dr.ing. Iuliana BRATU

9,00

B106

19.07.2016

Conf.dr.ing.C. GEORGESCU

11,00

B2

 

Prof.univ.dr.ing. I. NOVETSCHI

 

 

19.07.2016

Conf.dr.ing.VONICA I.

11,00

B403

19.07.2016

S.L.dr.ing.TULBURE Anca

8,00

B403

18.07.2016

Conf.dr.ing.MOISE M.

11,00

B1

19.07.2016

Conf.dr.ing.I. Mironescu

11,00

B402

19.07.2016

Conf.dr.ing.M. MIRONESCU

11,00

B402

20.07.2016

Ş.l.dr.ing. C. CĂPĂŢÂNĂ

8,00

B1

 

S.L.dr.ing.Mihai VADUVA

 

 

21.07.2016

S.L.dr.ing.KETNEY O.

12,00

B206

18.07.2016

Prof.univ.IAGARU R.

10,00

B102

21.07.2016

Conf. Dr. TANASE M.

10,00

B304

20.07.2016

Lector.dr.ec.Daniela SIMTION

10,00

B305

18.07.2016

Conf.univ.dr.DUMITRU M.

12,00

B301

20.07.2016

Lector dr.ing.Simona SPÂNU

10,00

B301

19.07.2016

Conf.dr.ANTOFIE Maria Mihaela

10,00

B304

19.07.2016

Conf.dr. CARATUS M.

10,00

B305

20.07.2016

S.L.dr.POP Mihai

10,00

B304

19.07.2016

Lector.univ.Eugen CONSTANTINESCU

15,00

B1

 

Prof.univ.dr.ing.D.DUMITRAŞCU

 

 

18.07.2016

Conf.dr.ing.MIRICESCU D.

17,00

IM404

18.07.2016

Prof.univ.dr.ing.CIOCA L.

12,00

IM311

23.07.2016

Prof.univ.dr.ing.PETRESCU V.

8,00

IE301

23.07.2016

S.L.dr.ing.MORARU G.

8,00

IM220

23.07.2016

Prof.dr.ing.Dan Maniu DUSE

17,00

IM222

 

Conf. G.CRĂCIUNAŞ

 

 

 

Lector univ.dr.Nicoleta DAN

 

 

22.07.2016

Asist.dr.Grunwald R.-engleza

12,00

A31

20.07.2016

Lector dr.Parvu Daria

10,00

Litere sala 42

 

Prof. univ. Dan CHICEA

 

 

19.07.2016

Lector dr.Pasca Aurel

10,00

A24

 

Dr.ing. RUSU Mariana

 

B305

 

Profil montanologie si protectia mediului

Specializările:

licenţă: Montanologie şi IPMA ,Sem.II, ANII I,II,III

master: MDDZR şi MPMA, Sem. II, ANUL I

Nr. crt.

Cadru didactic universitar

Data

ORA/Sala

Discipline

1

Prof. Barbu Horia

19.07.2016

10,00/B300

Agrochimie, Chimie, Ecotoxicologie

2

Prof. Ciortea Gligor

18.07.2016

10,00/B102

Pratologie, Agrotehnică

3

Prof. Sava Camelia

20.07.2016

10,00/B304

Legumicultură, Fiziologie

4

Prof. Iagaru Romulus

18.07.2016

10,00/B102

Fitotehnie

5

Conf. Blaj Robert

20.07.2016

10,00/B300

Ecologie, Cadastru

6

Conf. Dumitru Mariana

18.07.2016

12,00/B301

Informatică, Baza energetică în agricultură, Geometrie descriptivă, Desen tehnic

7

Conf. Micu Mircea

19.07.2016

15,00/B301

Pedologie şi Îmbunatatiri Funciare

8

Conf. Tanase Maria

21.07.2016

10,00/B304

Fitopatologie

9

Conf.Antofie Maria Mihaela

19.07.2016

10,00/B304

Genetică, Monitorizarea factorilor de mediu, Reconstrucţie Ecologică, Conservarea Biodiversitatii, Biotehnologii

10

Sef lucr. Antonie Iuliana

21.07.2016

10,00/B305

Botanică, Entomologie

11

Sef lucr. Iagaru Pompilica

18.07.2016

10,00/B102

Fitotehnie, Agrotehnică, Pratologie

12

Sef  lucr. Moise Cristina

22.07.2016

10,00/B005

Surse de poluare, Metode de analiză

13

Sef  lucr. Pop Mihai

20.07.2016

10,00/B304

Floricultură, Legislatie

14

Sef  lucr. Simtion Daniela

20.07.2016

10,00/B305

Economie şi contabilitate, Analiza economică

15

Sef  lucr. Spânu Simona

20.07.2016

10,00/B301

Agrometeorologie, Topografie, Gestiunea resurselor de apă, Metode moderne de combatere a riscurilor şi hazardurilor, 

16

Conf. Caratus Mirela

19.07.2016

10,00/B305

Zootehnie şi Agroturism

Strategii de dezvoltare rurală

17

S.L.dr.ing.Pavel Petronela

19.07.2016

10,00/B300

Hidrochimia si analiza apei

18

S.L.dr.ing.Savatie Mircea

20.07.2016

10,00/B304

Managementul resurselor de dezvoltare rurală, Ameliorarea plantelor

19

Sef lucr.Bratu Iulian

19.07.2016

15,00/B301

Ecopedologie,Pedologie

20

Lector dr.Pasca Aurel

19.07.2016

10,00/ A24

Fizica,Mecanica fluidelor

21

Dr.ing.Barbu Ion

22.07.2016

10,00/B304

Pomicultura,Viticultura

22

S.L.dr.ing.Pascanut Ioan

22.07.2016

10,00/B304

Masini Agricole

23

Sef  lucr.Gaspar E

20.07.2016

17,00/B305

Microbiologie,Managementul ape uzate

24

Prof.Avrigeanu M.

   

Sport

25

Lector dr. Constantinescu E.

19.07.2016

15,00/B 1

 Matematica

26

 Lector dr.Parvu Daria

20.07.2016

10,00/Litere 42

Engleza

27

 Asist.dr.Grunwald R.

22.07.2016

12,00/ A 31

Engleza

28

Conf.univ.dr.Mitrea Alexandra

   

Engleza

29

Dr.ing.Rusu Mariana

     

30

Prof .univ.dr. Oancea S.

18.07.2016

8,00/ B402

Biochimie

31

Conf.dr.ing.Mironescu Ion Dan

19.07.2016

11,00/ B402

Grafica asistata

Back To Top