skip to Main Content
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

ULBS a lansat competiţia internă pentru granturi individuale de cercetare ştiinţifică, proiect al cărui scop ȋl reprezintă creşterea calităţii, a impactului şi a vizibilităţii internaţionale a cercetării științifice, prin valorificarea rezultatelor semnificative publicate în reviste indexate de Thomson Reuters în Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index – zona roșie și galbenă a listei UEFISCDI, sau Arts & Humanities Citation Index – cu o vechime de cel puțin 5 ani în Web of Science Core Collection.

CRITERII DE ELIGIBILITATE:

Directorul de grant este doctor ȋn ştiințe, angajat cu normă întreagă în ULBS

Directorul de grant ȋndeplineşte, ȋn mod cumulativ, punctajul minim din sistemul de raportare SIEPAS pe componenta ştiințifică ȋn ultimii 3 ani, corespunzător gradului didactic.

Cerințe:

Grantul se acordă o singură dată pentru un articol.

Cercetările şi publicaţiile asumate în cererea de finanţare nu pot beneficia de finanţare din alte fonduri publice.

DURATA PROIECTULUI:

maxim 24 luni

 

BUGET:

Pentru această competiție, bugetul maxim alocat este de 300.000 lei. Bugetul maxim al unui proiect este de 9.000 lei.

 

CALENDAR:

26 Mai 2016 – Aprobarea competiției ȋn Senatul ULBS

29 Mai – 30 Iunie 2016 – Ȋntocmirea propunerilor de proiecte

01 – 15 Iulie 2016 – Evaluare propunerilor de proiect şi stabilirea câştigătorilor

15 – 30 Iulie 2016 – Contractarea

Informații suplimentare pot fi obținute consultând Metodologia de desfășurare disponibilă pe site-ul Serviciului Cercetare, Dezvoltare, Inovare şi Proprietate Intelectuală: http://cercetare.ulbsibiu.ro/

Documente / Legături:

Back To Top